Студентски съвет (СС) е организация, съществуващата по Закона за висшето образование и финансирана от бюджета на Висшето училище по сигурност и икономика. Членовете на СС се избират пряко от студентите. Основната цел на съществуването на тази организация е да бъде в помощ на студентите и всеки да може да се обърне към Студентския съвет за напътствие или помощ, в рамките на компетенциите му.

Зорница Захариева – председател
Мирослав Малинов – зам.-председател
Магдалена Виденова – зам.-председател
Стефка Бангова – секретар
Михаела Нейчева – зам.-секретар

Членове:
Ангел Маткунски
Георги Златанов
Елена Вълчева
Калина Трендафилова
Мария Иванова
Несрин Исмаил
Петър Гидишки

 

 

e-mail: ss @ vusi.bg (изпишете адреса без празните места около @)