Учебни занятия и изпитни сесии

 

Разписание на учебните занятия през 2018/2019 учебна година

График на изпитната сесия

График на поправителните сесии

График на ликвидационна сесия

ОКС Бакалавър

1-ви курс, 1-ви семестър
1-ви курс, 2-ри семестър
2-ри курс, 1-ви семестър
2-ри курс, 2-ри семестър
3-ти курс, 1-ви семестър
3-ти курс, 2-ри семестър
4-ти курс, 1-ви семестър
4-ти курс, 2-ри семестър

Извънредна ликвидационна сесия