Учебни занятия и изпитни сесии

 

Разписание на учебните занятия през 2019/2020 учебна година

График на изпитната сесия

Магистър

Дигитален маркетинг
Криминалистика – 1-ви курс, 2 сем.
Маркетинг – 1-ви курс, 2 сем.
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Национална сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на тероризма – 1-ви курс, 2 сем.
Стопанско управление – 1-ви курс, 2 сем.
Счетоводство и контрол – 1-ви курс, 2 сем. 
Управление на бизнес информационни технологии – 1-ви курс, 2 сем.
Финанси – 1-ви курс, 2 сем.


Киберсигурност и защита на информационните системи
Киберсигурност и стратегически мениджмънт
Мениджмънт на сигурността и обществения ред
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Противодействие на тероризма
Управление на бизнес информационни технологии
Управление на софтуерни технологии
Финанси

График на поправителната сесия

Бакалавър

1-ви курс, 2 сем. редовно обучение
1-ви курс, 2 сем. задочно обучение
2-ри курс, 2 сем. редовно обучение
2-ри курс, 2 сем. задочно обучение
3-ти курс, 2 сем. редовно обучение
3-ти курс, 2 сем. задочно обучение
4-ти курс, 2 сем. редовно обучение
4-ти курс, 2 сем. задочно обучение

Магистър

Дигитален маркетинг
Криминалистика – 1-ви курс, 2 сем.
Маркетинг – 1-ви курс, 2 сем.
Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Национална сигурност – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 1-ви курс, 2 сем.
Противодействие на тероризма – 1-ви курс, 2 сем.
Стопанско управление – 1-ви курс, 2 сем.
Счетоводство и контрол – 1-ви курс, 2 сем. 
Управление на бизнес информационни технологии – 1-ви курс, 2 сем.
Финанси – 1-ви курс, 2 сем.


Киберсигурност и защита на информационните системи
Киберсигурност и стратегически мениджмънт
Мениджмънт на сигурността и обществения ред
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Противодействие на тероризма
Управление на бизнес информационни технологии
Управление на софтуерни технологии
Финанси

График на ликвидационна сесия

ОКС Бакалавър

1-ви курс, 1-ви семестър
1-ви курс, 2-ри семестър
2-ри курс, 1-ви семестър
2-ри курс, 2-ри семестър
3-ти курс, 1-ви семестър
3-ти курс, 2-ри семестър
4-ти курс, 1-ви семестър
4-ти курс, 2-ри семестър