s

Важни съобщения

 

s

Важни съобщения

 

Съобщение:

Ликвидацията по Суверенитет и Глобални рискове на сигурността на 05.09.2019 г. се отменя за 14.09.2019г., 10:00 часа, 4 аудитория

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС “Магистър”

Защитата на дипломна работа и държавен изпит ще се проведе на 26.10.2019 г. от 10:00 часа. Срок за предаване на дипломните работи /два броя на хартиен носител и един на CD/ в Учебен отдел от 10.09.2019 г. до 15.10.2019г.

Съобщение:

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 05.10.2019 г. от 11,00 ч. в I аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, IV курс редовно и задочно обучение

На 08.06.2019 г. от 11:00 часа, 3 аудитория ще се проведе консултация във връзка с провеждането на държавния изпит и подготовка за дипломна работа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2019/2020 година е от 26.08.2019 г. до 28.09.2019 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Срокът за подаване на заявления за явяване на защита на дипломна работа и държавен изпит е от 10.06.2019 г. до 28.06.2019 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“, специалност „Противодействие на тероризма“

Лекциите по Международни системи и организации за сигурност и отбрана на 11.05.2019г. ще започнат от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС “Магистър”

Защитата на дипломна работа ще се проведе на 01.06.2019 г. от 10:00 часа. Срок за предаване на дипломните работи /два броя на хартиен носител и един на CD/ в Учебен отдел от 20.05.2019 г. до 29.05.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, задочно обучение, специалност Счетоводство и контрол и Финанси

Изпитът по Анализ на финансовия риск на 06.04.2019г. ще започне в 13:00 часа

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, редовно обучение, специалност Криминалистика и ППООР

Лекциите по Специализирана защита на 18.03 – 22.03.2019г . се отменят за 08.04 – 12.04.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, задочно обучение, специалност НСАД и Нац. сигурност и борба с киберпрестъпността

Изпитът по Разузнавателен анализ на 16.03.2019г. ще започне от 15:30 часа

Съобщение:

Съобщение за студентите 3 курс, редовно обучение, специалност НСАД, Криминалистика

Лекциите по Религиозен фундаментализъм и съвременен тероризъм на 13.03.2019г. се отменят за 20.03.2019г., 09:00 часа, 18 зала. Лекциите на 14.03.2019г. ще започнат от 11:00 часа, 18 зала.

Съобщение:

Съобщение за студентите 2 курс, редовно обучение, специалност ППООР, Противодействие на тероризма, Криминалистика

Лекциите по Миграционен контрол на 13.03.2019г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Поправката по Стопанска история и История на административните и стопански институции в България ще се проведе на 27.02.2019г., 09:00 часа, 18 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“, 3 семестъра

Срокът за подаване на заявления за явяване на защита на дипломна работа е от 01.02.2019г. до 25.02.2019г. Необходими документи – 2 броя снимки /3,5х4,5см./, копие на лична карта, документ за платена такса.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, задочно обучение, специалност „ППООР“, „Криминалистика“, „Противодействие на тероризма“, „Национална сигурност“

Лекциите по Конституционно право на 02,03.02.2019г. се отменят и ще се проведат на 16,17.02.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса /за втори семестър/ е от 25.01.2019г. до 25.02.2019г.

Съобщение:

Съобщение за студентите студентите специалност „Счетоводство и контрол“, 3 курс, редовно и задочно обучение

Лекциите по Финансово стопански анализ на 02.02.2019 г. ще започнат от 10:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите IV курс, задочно обучение, специалност „Криминалистика“ и „ППООР“

Студентите да се явят на лекциите по Специализирана защита със спортни екипи.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2018/19 година е от 10.12.2018 г. до 25.01.2019 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс редовно обучение.

Лекциите по Основи на правото от 29,30.11.2018 г. ще се проведат на 11,12.12.2018 г. от 14,00 ч. в 1 аудитория.

 

Съобщение:

Официалната промоция по връчването на дипломите ще се състои на 08.12.2018 г. (събота) от 11,00 ч. във втора аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, редовно обучение

Лекциите по Основи на правото на 29,30.11.2018 г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, редовно обучение, специалност НСАД, Нац. сигурност и борба с киберпрестъпността, Криминалистика

Лекциите по Противодействие на конвенционалната престъпност на 18.11.2018 г. ще започнат от 11:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите четвърти курс, редовно обучение

Лекциите по УЧР в МВР на 19.11.2018г. ще започнат от 10:00 часа.

Съобщение:

Студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ явили се на държавен изпит или защита на дипломна работа на 23.06.2018 г. да се явят за подпис на дипломата в срок до 30.11.2018 г. Срокът за заплащане на дипломата е до 30.11.2018 г., а официалната промоция по връчването на дипломите ще се състои на 08.12.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, редовно обучение

Лекциите по Основи на правото на 20.12.2018 г. ще се проведат на 19.12.2018г.

Съобщение:

Съобщение за студентите четвърти курс, специалност Счетоводство и контрол, Финанси, Маркетинг

Изпитът по Одитинг на 10.11.2018г. ще започне от 11:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите четвърти курс, специалност Бизнес администрация

Изпитът по Корпоративно управление на 10.11.2018г. ще започне от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите втори курс, редовно обучение, специалност ППООР, Криминалистика, Противодействие на тероризма

Лекциите по Право на интелектуалната собственост на 08.11.2018г. се отменят.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, редовно обучение

Поради непредвидени ангажименти на преподавателя, учебните занятия по Английски език на 05.11.2018г. ще се проведат от 16:00 до 19:00 часа, 1 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите 3 курс, редовно и задочно обучение, специалност Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, Икономика на туризма

Изпитът по Стопанска история на 10.11.2018 г. се отменя за 18.11.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“

Защитата на дипломна работа ще се проведе на 13.10.2018г., 12:00 часа
Специалност „Банки и банково дело“, „Финанси“ – 23 зала
Специалност „Счетоводство и контрол“, „Счетоводство и одит“ – 22 зала
Специалност „Бизнес администрация“, „УЧР“, „Публична администрация“ – 5 аудитория
Специалност „НСАД“, „МАД“, „Противодействие на тероризма“ – 2 аудитория

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит ще се проведе в 2 аудитория от 12:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите 2 курс, задочно обучение, специалност ППООР, Противодействие на тероризма, Криминалистика

Изпитът по Индустриални отношения и сигурност на 13.10.2018г. ще се проведе в 4 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите 4 курс, специалност НСАД, Криминалистика, Нац. сигурност и борба с киберпрестъпността

Лекциите по Противодействие на конвенционалната престъпност на 13,14.10.2018 г. ще се проведат в 3 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите първи курс, ОКС „Бакалавър“

Официалното откриване на новата академична учебна година ще се състои на 13.10.2018 г. (събота) от 10,00 ч. в 1 Аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ІІІ курс, задочно обучение, специалност „НСАД“, „ППООР“, „Криминалистика“, „Национална сигурност и борба с киберпрестъпността“

Практическите занятия по Стрелкова подготовка ще се проведат на 14.10.2018г. от 10:00 ч. на стрелбището на фирма „ДАИКС“ ООД в квартал „Кючук Париж“.
Всички студенти, които желаят да участват в практическите занятия по стрелкова подготовка, трябва да се явят на 14.10.2018г. в 09:00 ч. във фоайето на ВУСИ за инструктаж.

Съобщение:

На 25 октомври (четвъртък) 2018 г. от 11:00 ч. в Голяма конферентна зала на Висшето училище по сигурност и икономика ще се състои представяне на изследването „Най-успешните български министър-председатели 1879-2009 г.“. Резултатите от научното проучване ще бъдат изнесени от академик Георги Марков и проф. д-р Георги Янков. На събитието ще присъстват представители на академичната общност в България, учени и общественици.

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, Висше училище по сигурност и икономика, Голяма конферентна зала.

Начало: 11:00 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите IV курс, задочно обучение, специалност „Национална сигурност“, „ППООР“, „Нац. сигурност и киберпрестъпност“

Лекциите по Основи на контраразузнаването на 06.10.2018 г. ще започнат от 13:00 ч., 20 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит ще се проведе на 13.10.2018 г. от 12:00 часа. Срок за предаване на дипломните работи /два броя на хартиен носител и един на CD/ в Учебен отдел 25.09.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, IV курс редовно и задочно обучение На 27.06.2018 г. от 18:00 часа ще се проведе платена консултация във връзка с провеждането на държавния изпит и подготовка за дипломна работа. Специалност „Бизнес администрация“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Маркетинг“, „Икономика на туризма“ – 1 аудитория. Специалност „НСАД“, „ППООР“, „Криминалистика“ – 2 аудитория.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2018/19 година е от 20.08.2018г. до 20.09.2018г.

Съобщение:

Съобщение за студентите втори курс, редовно и задочно обучение, специалност НСАД, ППООР, Криминалистика

Поправката по История на административните институции на България на 20.06.2018г. се отменя за 25.06.2018г., 09:00 часа, 18 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бкалавър“ и ОКС „Магистър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит на 23.06.2018г. ще започнат от 10:00 часа .

Съобщение:

Срокът за подаване на документи за допускане до защита на дипломна работа за ОКС „Магистър“ е от 11.06.2018 до 26.06.2018 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса, копие на лична карта и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

Срокът за подаване на документи за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 04.06.2018 до 20.06.2018 г. Студентите е необходимо да представят вносна бележка за платена такса, копие на лична карта и два броя снимки размер 3,5/4,5 см.

Съобщение:

На вниманието на всички завършващи бакалаври и магистри, желаещи да присъстват на абсолвентския бал

Потвърдете присъствието си на тържественото събитие, което ще се проведе на първи юни 2018 г. в хотел „Марица“ – Пловдив, като заплатите цената на куверта от 35 лв. За предварителната резервация е необходима сума за капаро, която трябва да се събере и да бъде депозирана в хотел „Марица“ – Пловдив до 10 май. В противен случай датата и мястото ще бъдат променени. Сумата за кувертите можете да предадете на председателя на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева в кабинет № 4 на следните дати: 3 май – от 9 до 15 часа; 4 май – от 9 до 15 часа; 9 май – от 9 до 13 часа; 11 май – от 13 до 15 часа; 13 май – от 15 до 16 часа; 15 май – от 10 до 13 часа; 21 май – от 10 до 15 часа.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

Защитата на дипломна работа и държавен изпит на 19.05.2018г. се отменя за 23.06.2018 г. поради заетост на изпитната комисията.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

В срок до 27.04.2018г. всички студенти, които ще се явяват на защита на дипломна работа трябва да предат в Учебен отдел дипломната работа – 2 броя на хартиен носител и 1 брой на електронен носител.

Съобщение:

Уважаеми колеги, ще се радваме да отбележим успешното ви дипломиране и да отпразнуваме този щастлив миг с абсолвентски бал! Потвърдете присъствието си на тържественото събитие до 30 април 2018 година. За подробна информация, записване и допълнителни условия, се обръщайте към председателя на Студентския съвет на ВУСИ Зорница Захариева. Пишете на e-mail: ss @ vusi.bg /моля изпишете e-mail адреса без празните места около @/

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, І курс

Срокът за плащане на ІІI вноска на семестриалната такса е от 15.03.2018 – 15.04.2018 г.

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, І курс , редовно обучение, специалност Стопанско управление, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Управление на софтуерни технологии, Управление на бизнес информационни технологии

Лекциите по Политология на 12,13.03.2018г. се отменят за 17.03.2018г. от 14.00 часа, 20 зала и на 18.03.2018г. от 09.00 часа, 20 зала

Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС „Бакалавър“, ІІ курс , редовно обучение, специалност Бизнес администрация, Счетоводство и контрол, Финанси, Икономика на туризма, Маркетинг, Бизнес информатика

Лекциите по Политически маркетинг на  13.03.2018г. се отменят за 17.03.2018г., 09.00 часа, 20 зала