ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите

първи курс,  задочно и редовно обучение

по специалностите:  Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Дигитален маркетинг”, „Мениджмънт на регионалното развитие и сигурност”, „Управление на софтуерните технологии”, „Управление на бизнес информационните технологии”

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Английски език – І част

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

Макроикономика

 

03.09.2019 г.

10,00 ч.

18 зала

Микроикономика

 

04.09.2019 г.

10,00 ч.

18 зала

Геокономика и регионално развитие

 

 

05.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

18 зала

Основи на правото

 

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Г Р А Ф И К

 

на ликвидационната изпитна сесия на студентите

първи курс, задочно и редовно обучение

по специалностите:  „ППООР”,”Национална сигурност”, Криминалистика”, „Противодействие на тероризма”

 

                   ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Английски език – І част

 

 

 

31.08.2019 г.

 

12,00 ч.

 

1 ауд.

Основи на националната сигурност

 

 

01.09.2019 г.

 

12,00 ч.

 

19 зала

Средства за защита на населението

 

 

03.09.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Основи на правото

 

 

 

09.09.2019 г.

 

09,00 ч.

 

18 зала

 

 

XIX/vi