ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес администрация”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

01.02.2019 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

 

06.02.2019  г.

 

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

07.02.2019 г.

11,00 ч.

 

20 зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Счетоводство и контрол”

 

редовно обучение

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

 

 

 

27.01.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

01.02.2019 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

ОДИТИНГ

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

08.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 

 

18 зала

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “ФИНАНСИ”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

01.02.2019 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

ОДИТИНГ

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

 

07.02.2019 г.

 

11,00 ч.

 

 

20 зала

 

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

08.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 

 

18 зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “МАРКЕТИНГ”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

01.02.2019 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

ОДИТИНГ

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА

 

 

 

05.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

 19 зала

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

08.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 

 

18 зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Специални разузнавателни средства

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Шенгенско законодателство

 

 

 

07.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

Основи на контраразузнаването

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

27.01.2019 г.

 

11,00 ч.

 

2 ауд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Криминалистика”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

27.01.2019 г.

 

11,00 ч.

 

2 ауд.

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

02.02.2019 г.

 

13,00 ч.

 

23 зала

Специални разузнавателни средства

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Шенгенско законодателство

 

 

 

07.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и антитерористична дейност”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Управление на човешките ресурси в МВР

 

 

 

27.01.2019 г.

 

11,00 ч.

 

2 ауд.

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

02.02.2019 г.

 

13,00 ч.

 

23 зала

Специални разузнавателни средства

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Основи на контраразузнаването

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Икономика на туризма”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

01.02.2019 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

 

 

07.02.2019 г.

11,00 ч.

 

20 зала

 

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

 

 

 

08.02.2019 г.

 

09,00 ч.

 

 

 

18 зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Бизнес информатика”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –

ІІІ ЧАСТ

 

 

 

01.02.2019 г.

 

14,30 ч.

 

18 зала

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

 

06.02.2019  г.

 

 

10,00 ч.

 

 

18 зала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Г Р А Ф И К

 

на поправителната сесия на студентите четвърти курс,

специалност:  “Национална сигурност и борба с киберпрестъпността”

 

редовно обучение

 

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

ДАТА

ЧАС

АУД./ЗАЛА

Противодействие на конвенционалната престъпност

 

 

 

02.02.2019 г.

 

13,00 ч.

 

23 зала

Специални разузнавателни средства

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Основи на контраразузнаването

 

 

 

04.02.2019 г.

 

14,00 ч.

 

18 зала

Противодействие  на кибертероризма

 

 

 

07.02.2019 г.

 

10,00 ч.

 

19 зала