ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

 

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите: „Стопанско управление”, „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, „Икономика на туризма”, Управление на софтуерните технологии, Управление на бизнес информационни технологии, „Маркетинг”

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Електронни системи за сигурност

 

19,26.02.2019 г. 12,26.03.2019 г.

02,16.04.2019 г.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Политически маркетинг

 

18,20,21.02.2019 г.

19.02.2019 г.

09,00 – 13,00 ч.

13,30 – 17,30 ч.

21 зала

21 зала

Английски език – ІІ част

 

22.02.2019 г.

14,21,28.03.2019 г.

12,19.04.2019 г.

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

21 зала

21 зала

20 зала

Бизнес планиране и прогнозиране

 

27,28.02.2019 г.

06,07.03.2019 г.

18,19,25.03.2019 г.

04,05.04.2019 г.

24,25.04.2019 г.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

09,00 – 12,00 ч.

21 зала

21 зала

20 зала

21 зала

18 зала

Счетоводство

 

01,08,15.03.2019 г.

22,29.03.2019 г.

10,00 – 14,30 ч.

10,00 – 15,00 ч.

25 зала

25 зала

Бизнес комуникации и връзки с обществеността

 

08,09,10.04.2019 г.

09,00 – 18,00 ч.

21 зала

21 зала

 

 

 

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА

гр. Пловдив

                                

Р  А  З  П  И  С  А  Н  И  Е

 

на учебните занятия на студентите втори курс, редовно обучение

по специалностите: :  „ППООР,”Противодействие на тероризма”, Криминалистика”,

 

                   ВТОРИ СЕМЕСТЪР  през учебната 2018/2019 г.

 

Дисциплина

Дата

Час

Ауд./Зала

Електронни системи за сигурност

 

19,26.02.2019 г. 12,26.03.2019 г.

02,16.04.2019 г.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

11,00 – 13,00 ч.

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

Обща теория на държавата

 

 

 

11 – 14.02.2019 г.

 

13,30 – 17,30 ч.

 

2 ауд.

Наказателно право – ІІ част

 

 

22.02.2019 г.

15,22,25.03.2019 г.

29.03.2019 г.

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

14,00 – 18,00 ч.

1 ауд.

3 ауд.

2 ауд

Професионална етика

 

25.02.2019 г.

27.02.2019 г.

28.02.2019 г.

01.03.2019 г.

09,00 – 14,00 ч.

13,00 – 18,30 ч.

13,00 – 18,30 ч.

09,00 – 15,00 ч.

2 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

20 зала

Глобални рискове на сигурността

 

07.03.2019 г.

08,09.03.2019 г.

10,30 – 19,30 ч.

09,00 – 18,00 ч.

3 ауд.

3 ауд.

Миграционен контрол

 

 

13,18,19.03.2019 г.

04,05.04.2019 г.

08,09,10.04.2019 г.

24.04.2019 г.

25.04.2019 г.

14,00 – 17,30 ч.

14,00 – 17,30 ч.

14,00 – 17,30 ч.

11,00 – 13,30 ч.

14,00 – 17,30 ч.

22 зала

23 зала

1 ауд.

1 ауд.

1 ауд.

 

 

…./..