Само при нас легитимната специалност “Киберсигурност” в направление “Национална сигурност”

За студенти

Банкова сметка за превеждане на такси:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03
Важни съобщения
Учебни занятия и изпитни сесии

Проверка на оценки

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ

Срок за подаване на документи за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър”

Срокът за подаване на документите за поправка на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ е от 23.01.2023 г. до 10.02.2023 г.Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

Срок за плащане на семестриална такса за втори семестър

Срокът за плащане на семестриалната такса за втори семестър на учебната 2022/2023 г. е от 15.12.2022 г. до 25.01.2023 г. IBAN: BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АДBIC BPBIBGSF При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите...

ВУСИ и КЦМ обсъдиха възможностите за сътрудничество

ВУСИ и КЦМ обсъдиха възможностите за сътрудничество

Проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на Висше училище по сигурност и икономика, и инж. Румен Цонев – председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Холдинг КЦМ 2000, обсъдиха възможностите за сътрудничество между двете структури. Това стана по време на делова среща между двамата ръководители, участие в която взе и  председателят на Настоятелството на пловдивския вуз Олга Манолова.

Проф. д.п.н. Манолов и инж. Цонев коментираха темата за многообразието от бакалавърски и магистърски специалности в професионалните направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление на авторитетното висше училище, както и провежданите от него изключително актуални квалификационни курсове, които надграждат професионалните знания и увеличават шанса за кариерно израстване.

Важни акценти в разговора бяха също възможностите за провеждане на стажове и практики, осъществяване на майсторски класове, съвместна разработка на научноизследователски проекти, подготовка на докторанти, както и реализиране на общественозначими културни инициативи.

В края на визитата проф. д.п.н. Георги Манолов подари на високопоставения гост най-новия си научен труд – тритомника „Власт и привилегии в политическата история (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“, издаден от ИК ВУСИ.

Повишете квалификацията си с курс за данъчни и митнически контрольори

Повишете квалификацията си с курс за данъчни и митнически контрольори

Повишете квалификацията си с курса за данъчни и митнически контрольори на Висшето училище по сигурност и икономика.

Обучението е подходящо за всички, които искат да развият успешно своя бизнес или професионално да се реализират в областта на данъчния и митническия контрол. В него могат да се включат завършили минимум средно образование, както бакалаври и магистри.

Курсът осигурява висококачествена подготовка за придобиване на теоретични и практически знания и умения в областта на данъчното и митническото законодателство, процеси и контрол. В програмата му са включени и темите за данъчен контрол, регистрация, деклариране и данъчно облагане, данъчен процес,  данъчни субекти и правомощия, митнически процедури и режими, както и други актуални въпроси.

Завършилите го получават удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН и могат да се реализират успешно в Национална агенция за приходите, данъчни служби, Агенция „Митници“, застрахователни компании и др.

За подробна информацията можете да се обадите на телефон: 032 345 619.

Виж всички курсове → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Запиши се → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Очакваме Ви!

Бъдете топ експерти в икономическото разузнаване

Бъдете топ експерти в икономическото разузнаване

Как да станете топ експерти в сложния свят на икономическото разузнаване и да можете да разкривате злоупотреби в частния бизнес и националната икономика, ще научите от тематичния квалификационен курс на Висшето училище по сигурност и икономика.

В обучението могат да се включат завършили минимум средно образование, както бакалаври и магистри.

Присъединете се към обучението, за да развиете компетенциите си за бизнес анализ, разузнаване и сигурност в икономиката, за видовете контрол върху финансовите нарушения и престъпления, за конкурентното разузнаване и промишления шпионаж. В програмата на „Експерти  по икономическо разузнаване“ се изучава законовата и нормативната база на икономическото разузнаване, правнонормативните аспекти на финансовото разузнаване, международното сътрудничество в икономическото разузнаване, взаимодействието между държавните институции на Република България срещу корупционни практики и други.

Курсът подготвя специалисти по сигурността в банки, министерства, областни и общински администрации, вътрешни одитори в публичния сектор, одитори в Сметната палата, финансови и данъчни инспектори.

Завършилите го получават удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

За подробна информацията можете да се обадите на телефон: 032 345 619.

Виж всички курсове → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Запиши се → https://www.vusi.bg/kvalifikacionni-kursove/

Очакваме Ви!

ВУСИ IT АКАДЕМИЯ

Издателски комплекс

ВЗИСКАТЕЛНОСТ. УНИКАЛНОСТ. СИГУРНОСТ. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Международна дейност

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:
Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:
Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини