„УТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ НА 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДВ, БР. 38, 26.V.2015 СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО NO QMS 060204 INTERTEK“;

ВУСИ В ТОП 6 НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ПО СИГУРНОСТ

Само при нас легитимната специалност „Киберсигурност“ в направление „Национална сигурност“

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ 24/7 Без предварителен изпит

ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ, ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ, САМО С МАТУРА

Завършилите ВУСИ с най-висок облагаем доход в Пловдив и региона, показват данните на Рейтинговата система за 2019 г.

ВУСИ В ТОП 6 НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ПО СИГУРНОСТ

Само при нас легитимната специалност „Киберсигурност“ в направление „Национална сигурност“

Важни съобщения

Съобщение:

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 10.10.2020 г. от 9,00 ч. в I-ва аудитория.


Съобщение:

Съобщение за студентите трети курс, редовно обучение, специалност "ППООР", "Криминалистика":

Лекциите по Полицейско право на 11,12,13.11. 2020г. ще се проведат от 09:00 до 13:00 часа.


Съобщение:

Съобщение за студентите трети курс, редовно обучение, специалност "Противодействие на тероризма", "Национална сигурност": 

Лекциите по Стрелкова подготовка 23,24,25.09.2020 год. се отменят.


Съобщение:

Съобщение за студентите трети курс, редовно обучение, специалност "ППООР", "Противодействие на тероризма", "Криминалистика": 

Лекциите по Основи на оперативно издирвателната дейност ще се проведат на 23,24,25.09.2020 год. от 09:00 до 18:00 часа, 3 аудитория.


Съобщение:

Съобщение за студените четвърти курс, задочно обучение, специалност "ППООР"

Лекциите по Основи на контраразузнаването на 19.09.2020г. ще започнат в 10:00 часа


Съобщение:

Съобщение за студентите IV курс, задочно обучение, специалност "ППООР", "Криминалистика":

Лекциите по УЧР в МВР на 10,11.10.2020 год. ще се проведат в 5 аудитория.


Съобщение:

Съобщение за студентите II курс, задочно обучение, специалност "ППООР", "Криминалистика", Национална сигурност", "Противодействие на тероризма" , "Киберсигурност":

Лекциите по Защита правата на човека на 10,11.10.2020 год. ще се проведат в 6 аудитория.


Съобщение:

Срокът за подаване на заявление за явяване на държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ е от 28 септември до 10 октомври 2020 г.


Съобщение:

Бихме искали да Ви информираме, че на основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, както и във връзка с осъществяване на превенция срещу заразяване с COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторанти във ВУСИ и усложнената обстановка с пандемията учебните занятия ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки:
• дезинфекция;
• задължително носене на маски;
• социална дистанция (в учебните залите местата се заемат през място);
• измерване на температурата и др.
Напомняме, че срокът за плащане на семестриалната такса за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за първи семестър на учебната 2020/2021 г. е от 29.08.2020 г. до 25.09.2020 г.


Съобщение:

Държавният изпит и защита на дипломната работа за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ще се проведе на 24.10.2020 г. В деня на явяването е необходимо задължително да носите студентска книжка, 2 бр. снимки паспортен формат (мат), лична карта и копие на личната карта.

Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на CD) е от 01.10.2020 г. до 10.10.2020 г. в отдел „Учебен“.


Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2020/2021 г. е от 29.08.2020 г. до 25.09.2020 г.

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 - 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 - 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основанието да се посочат трите имена на студента, факултетен номер, курс, за който се отнася плащането.


Съобщение:

  • Учебните занятия за студентите от втори курс редовно обучение  през новата 2020/2021 учебна година започват на 14.09.2020 г. (понеделник).
  • Учебните занятия за студентите от професионално направление "Национална сигурност", трети и четвърти курс редовно обучение през новата 2020/2021 учебна година започват на 14.09.2020 г. (понеделник).

Учебните занятия ще бъдат присъствени и ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мреки: дезинфекция, задължитено носене на маски, социална дистанция, измерване на температура и др.


Съобщение:

Учебните занятия за втори, трети и четвърти курс задочно обучение през новата 2020/2021 учебна година, които започват на 29.08.2020 г. (събота), ще бъдат присъствени. Те ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мреки: дезинфекция, задължитено носене на маски, социална дистанция, измерване на температура и др.


Съобщение:


Съобщение:

Напомняме на всички студенти своевременно да върнат използваната от библиотеката на ВУСИ литература.


Съобщение:


Съобщение:


Съобщение:


Съобщение:

Всички изпити и лекции обявени за 14 и 15 март 2020 г. се отменят.


Съобщение:


Съобщение:

САМО ПРИ НАС ЛЕГИТИМНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „КИБЕРСИГУРНОСТ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в град Пловдив, което легитимно предлага специалността „Киберсигурност“ в професионално направление „Национална сигурност“. Обучението е на изключително високо ниво и има за цел придобиването на специализирани знания и умения за решаване на проблеми на изследването и приложението на комуникационните и информационните системи и технологии. Студентите развиват способности и умения, които са в отговор на повишените изисквания към киберсигурността и адекватни реакции на заплахите в киберпространството. В процеса на обучение се систематизират знанията относно методологията за планиране и организиране на киберзащитата.

За повече информация натиснете «ТУК»

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

Взискателност. Уникалност. Сигурност. Интелигентност.

Бъди сред лидерите! Кандидатствай във ВУСИ!

Ако искаш да учиш в Топ 6 на университетите в България, да получиш качествено образование и да се реализираш веднага след завършването си, не се колебай и кандидатствай във Висшето училище по сигурност и икономика!

Кандидатстването във ВУСИ става с няколко лесни стъпки.

ВИЖ КАК ТУК!

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974; 032/622 522
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
priem@vusi.bg; info@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

 

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg