Само при нас легитимната специалност “Киберсигурност” в направление “Национална сигурност”

За студенти

Банкова сметка за превеждане на такси:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03
Важни съобщения
Учебни занятия и изпитни сесии

Проверка на оценки

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ

Програма за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа

ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“• Държавният изпит за всички специалности ще започне от 10.00 ч. в 18 зала• Защитата на дипломна работа за ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Национална сигурност“ ще започне от 10.00 ч. в 19 зала. • Защитата на дипломна работа...

Срок за подаване на документи за държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“

Срокът за подаване на документите за държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС „Бакалавър“ е от 07.06.2022 г. до 27.06.2022 г. (включително)Необходими документи:– 2 снимки (паспортен формат, мат)– платена такса;– копие на лична...

Д-р Валери Велковски защити успешно академичната длъжност „доцент“ във ВУСИ

Д-р Валери Велковски защити успешно академичната длъжност „доцент“ във ВУСИ

Д-р Валери Велковски защити успешно академичната длъжност „доцент“ във ВУСИ

Д-р Валери Велковски защити успешно академичната длъжност „доцент“ в професионално направление „Икономика“ във Висшето училище по сигурност и икономика. Той представи за рецензиране 29 публикации, свързани с тематиката на конкурса, от които 1 монография, 1 публикувана книга, 23 статии и публикувани доклади и 4 студии. Д-р Валери Велковски получи положителна оценка от цялото Научно жури и всички рецензенти.

Доц. д-р Валери Велковски е завършил три магистратури – „Маркетинг и мениджмънт“, „Право“ и „Публична администрация“. През 2020 г. защитава дисертация на тема „Проблеми при управлението на устройствените мероприятия върху земеделските земи“ и придобива образователната и научна степен „доктор“. От 2009 до 2019 г. той е главен юрисконсулт в Областна дирекция „Земеделие“ – гр. София. През продължителния си професионален стаж в областта на земеделието доц. д-р Валери Велковски е участвал в множество работни групи и проекти по прилагане на европейското и националното аграрно законодателство. Автор е на публикации в различни специализирани издания по въпросите на организацията и управлението на проблеми, свързани с аграрната икономика.

Академичният състав на ВУСИ се увеличи с още един висококвалифициран преподавател – доц. д-р Валери Велковски. От идния зимен семестър той ще има възможността да предава своите знания и умения на студентите на ВУСИ в направление „Икономика“.

ВУСИ сключи договор с Българска стопанска камара

ВУСИ сключи договор с Българска стопанска камара

ВУСИ сключи договор с Българска стопанска камара

Българската стопанска камара стана партньор на Висшето училище по сигурност и икономика. Двете институции поставиха началото на дългосрочно и ползотворно сътрудничество.

На среща между г-н Добри Митрев – председател на УС на БСК, г-жа Олга Манолова – председател на Настоятелството на ВУСИ, и проф. Георги Манолов – президент на ВУСИ, бяха обсъдени сферите, в които могат да си партнират двете страни, както и възможностите за студентите на ВУСИ, които предлага БСК.

По този повод г-н Митрев отговори на нашите въпроси!

Какво предвижда партньорството между ВУСИ и БСК?
На първо място партньорството предвижда активно сътрудничество в няколко посоки – една от тях е срещане на интересите на българските компании с възможностите, които Висшето училище по сигурност и икономика предоставя като обучение на квалифицирани кадри в сигурността и икономиката и като чисто научна дейност. Българският бизнес се развива и има нужда от квалифицирана работна ръка, но и от наука, защото ни предстоят дигитална и зелена трансформация и сигурността е важен аспект за всяка икономика и бизнес. Ще можем да обменяме идеи, да се запознаваме със завършили студенти във ВУСИ и да ги промотираме пред българските компании с цел да се развиват в България. Партньорството предвижда също така да включим ВУСИ в мероприятия, които организираме, и да срещнем науката и бизнеса – това са ценните неща на сътрудничеството.

Какви ще бъдат ползите за студентите на ВУСИ от това сътрудничество?
Студентите ще знаят какво представлява българската икономика и индустрия в момента. Българската стопанска камара е много лесно разпознаваема, тъй като съществуваме вече 42 години. Ние сме частна организация и нашите членове са гръбнакът на българската икономика и бизнес. На тези млади хора – Вашите студенти, целим да покажем, че в България има компании, които са на европейско и световно ниво. Перспективата пред младия човек да отиде в чужбина или да остане в България в момента е може би дилема. Ако те успеят да научат за българските компании и влязат в тях, аз съм сигурен, че повечето ще изберат да живеят и работят в България.

В тази посока Вие сте юрист по образование. Бихте ли си представили да бъдете гост-лектор пред студенти на ВУСИ?
Да, стига физическото време да ми позволява, с най-голямо удоволствие.

Как бихте обобщили днешната среща с ръководството на ВУСИ?
Разговаряхме повече от час с проф. Манолов и се получи изключително ползотворна среща. Всъщност се оказва, че много наши гледни точки – на бизнеса, българските работодатели и предприемачи, хората, които създават брутната добавена стойност в държавата, хората, които създават работа за българите и достойни възнаграждения за тях, се припокриват с тези на науката и образованието. За нас „алфата и омегата“ за обществото – това е образованието: ако имаме образовано общество, ще имаме просперираща нация, икономика и ще живеем в държава на благоденствието. Когато образованието е подценено, тогава страда цялото общество – затова ние ще бъдем „вятър в платната на българското образование“. При нас членуват повече от 36 висши училища, в това число и Българската академия на науките. Това е най-важното – с образовани хора ние ще бъдем по-успешни като нация и държава и ще имаме своето заслужено място в общата картина на променящия се свят.

И двете страни останаха изключително доволни от срещата и си обещаха партньорството им да започне да дава резултати в най-кратки срокове.

Д-р Лиляна Канелова проведе майсторски клас във ВУСИ

Д-р Лиляна Канелова проведе майсторски клас във ВУСИ

Д-р Лиляна Канелова проведе майсторски клас във ВУСИ

Поредицата майсторски класове във Висшето училище по сигурност и икономика продължи с интересна и актуална лекция на тема „Международни санкционни режими срещу кибератаки: как ЕС и Съединените американски щати се борят с киберзаплахи“.
Д-р Канелова наскоро защити успешно докторска степен във ВУСИ и майсторският клас бе нейна първа лекция като доктор пред студенти и кандидат-студенти на висшето училище. “Ръководството на ВУСИ дава възможност за реализация на академичния състав не само в лекционни курсове, но и в допълнителни форми, като майсторските класове. Лекцията с д-р Канелова е един пример!” – отбеляза г-жа Олга Манолова, председател на Настоятелството на ВУСИ, която също се включи в майсторския клас.
Темата на лекцията бе насочена към американските и европейските санкционни режими, регламенти на ЕС за прилагане на санкции, санкции срещу кибератаки и т.н. Д-р Канелова запозна студентите с практическото приложение на санкционните режими в ЕС, и по-конкретно с германските. „В Германия има парични глоби и наказателна отговорност при нарушение на европейските санкции“ – отбеляза тя. Като се има предвид динамичната и разгорещена политическа обстановка в Европа, темата на майсторския клас бе повече от актуална и необходима.
Д-р Канелова е банков експерт и работи в една от големите германски частни банки, като специализира в превенцията на прането на пари. Благодарение на дългогодишния си опит в сферата тя успя да даде множество примери от практиката. Това помогна на участващите в лекцията студенти да разберат по-лесно материята на майсторския клас.
В края на лекцията, която се проведе онлайн в платформата Google Meet, студентите имаха възможност да зададат своите въпроси към гост-лектора. „Благодаря за поканата да съм гост-лектор на днешния майсторски клас. Радвам се, че успях да отговоря на всички въпроси“, отбеляза д-р Канелова.

ВУСИ IT АКАДЕМИЯ

Издателски комплекс

ВЗИСКАТЕЛНОСТ. УНИКАЛНОСТ. СИГУРНОСТ. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Международна дейност

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:
Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:
Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини