Само при нас легитимната специалност “Киберсигурност” в направление “Национална сигурност”

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ

ВАЖНО!

Със заповед на президента на ВУСИ се преустановяват присъствените учебни занятия за всички форми и степени на обучение.

Над 50 участници се включиха в дигитален уъркшоп на тема „Кризисни комуникации, ефективно управление на човешките ресурси и лидерство“

Над 50 участници се включиха в дигитален уъркшоп на тема „Кризисни комуникации, ефективно управление на човешките ресурси и лидерство“

Над 50 участници се включиха в дигитален уъркшоп на тема „Кризисни комуникации, ефективно управление на човешките ресурси и лидерство“

Един от присъстващите на онлайн събитието се включи от САЩ и го проследи с интерес въпреки часовата разлика

Поредната инициатива на Центъра за лидерство и публични политики (ЦЛПП) при ВУСИ привлече вниманието на широк кръг хора, сред които ученици, студенти, докторанти и работещи в  различни сфери.

Под мотото „Мениджмънт е да изкачиш стълбата на успеха, лидерство е да дефинираш на коя стена трябва да се опре стълбата“ протече уъркшопът на тема „Кризисни комуникации, ефективно управление на човешките ресурси и лидерство“. Модератор на срещата беше проф. Валентин Василев – ръководител на ЦЛПП, а в срещата се включи и президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов.

Един от участниците се включи от САЩ и проследи дискусията въпреки ранния час в неговата часова зона, а сред присъстващите на събитието бяха ученици от различни краища на страната. Веднага след като приключи срещата, ръководството на ВУСИ взе единодушно решение да направи изключение и всички ученици, които се включиха в срещата, да получат безплатен сертификат за участие, а не само учениците и студентите от ВУСИ.

„Принципни съображения в кризисния PR“ беше първата тема, представена от доц. д-р Димитрина Стефанова, която направи интересен прочит на кризисния PR и начините за справяне с кризите, както и управлението им. „Всяка криза предоставя възможност – възможността на лидерството, което да успокои хората в една организация или на по-широко ниво“, сподели доц. Стефанова и в края на своята презентация подчерта, че лидерството всъщност е огромна отговорност.

Доц. д-р Александър Христов от Центъра за анализ и кризисни комуникации представи своята презентация на тема „Управление на кризи – съвременни особености“. „Все повече кризи възникват от липсата на комуникация или лошата комуникация“, категоричен е той, като за добър пример даде кризата с коронавируса, където липсата на комуникация роди чудовище, а новите кризи формират нови умения да се справяме с тях.

„Ефективни комуникации в синдикални организации – колективните трудови спорове и ролята на работниците и служителите в управлението на кризи на работното място“  беше темата, която засегна д-р Тодор Капитанов от КНСБ. „За нас е много важно да участваме в подобен тип форуми, защото кризата винаги се отразява върху работниците“, категоричен бе д-р Капитанов и се върна към финансовата криза от 2008 г., която се отрази най-вече на служителите. Не по-различна по думите му е и кризата  с коронавируса, при която много работещи се съкратиха, на други бяха намалени доходите. Важно е да се обсъжда влиянието на кризите върху работниците, защото по този начин се раждат и решенията на тези проблеми. Той разказа за няколко конкретни кризисни ситуации с работници в различни фирми в страната и начините, по които КНСБ подпомага разрешаването на тези кризи.

Мариета Димитрова – собственик на информационна агенция „Благоевград нюз“, пък говори за медийната грамотност, борбата с дезинформацията и ролята на медиите в условията на кризисни ситуации. Тя сподели, че през последните две години отделя много време за обучения по медийна грамотност, защото е изключително важно да може да бъде откроена достоверната информация от фалшивите новини. Кризата през последните две години се оказа благополучно поле за създаване и разпространяване на фалшиви новини.

Лекторите задържаха вниманието на участниците в дискусията до самия край, като през цялата среща пред екраните бяха над 50 души, които слушаха с интерес полезните и актуални теми.

ВУСИ и МУ – Пловдив, сключиха договор за партньорство

ВУСИ и МУ – Пловдив, сключиха договор за партньорство

ВУСИ и МУ – Пловдив, сключиха договор за партньорство

Вузовете вече работят по разработването на съвместни дейности

На среща между президента на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов и ректора на Медицински университет – Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двата университета в рамките на сключения договор за партньорство преди броени дни.

Като начало на сътрудничеството бяха набелязани няколко основни направления за работа. Първото от тях е създаването на съвместна магистърска програма, която ще позволи на студентите да получат интегрирани дипломи за висше образование, издадени от двата университета. Обсъдено бе програмата да е насочена към мениджмънта на здравната сигурност и да подготвя бъдещи специалисти, които да управляват сигурността в медицинските заведения. В рамките на обучението студентите ще бъдат запознати с основните изисквания на болниците и заведенията, предоставящи медицински услуги, както и ще получат ценни знания от практиката. ВУСИ и Медицински университет – Пловдив, ще бъдат пионери в това отношение, тъй като към момента в България няма подобна магистърска програма.

„Тенденцията в съвременното образование е да се даде акцент на магистърските програми и ние можем да обединим усилията си в това направление“, коментира ректорът на МУ – Пловдив, проф. Мурджева.

Втората основна насока на съвместна дейност е разработването на проекти на базата на богатия опит на МУ – Пловдив, и доказаната експертиза на ВУСИ. В тази връзка се роди и идеята за обучение на ученици как да реагират в определени ситуации, каквато е пандемията от COVID-19, като тази идея предстои да бъде разработена в бъдеще.

Единодушно на срещата беше прието да се поканят и други университети партньори в отношенията между ВУСИ и МУ – Пловдив, тъй като всеки опит и професионализъм са добре дошли в името на предоставянето на качествено образование на високо равнище.

Не беше подмината и темата за превенцията на корупцията в здравеопазването под формата на беседи в училищата и обучение на преподаватели от двата вуза, които да обединят усилията си в изграждането на информираността на младите хора в страната.

„Корупцията в здравеопазването е изключително актуална тема в нашата действителност и аз вярвам, че можем да работим заедно с цел превенция и даване на колкото се може повече информация и гласност“, коментира президентът на ВУСИ проф. Манолов.

Предстои обсъдените дейности да бъдат гласувани в двата вуза и в най-кратки срокове да се пристъпи към реализирането им.

Дигитален workshop: „Кризисни комуникации, ефективно управление на човешките ресурси и лидерство “

Дигитален workshop: „Кризисни комуникации, ефективно управление на човешките ресурси и лидерство “

Дигитален workshop: „Кризисни комуникации, ефективно управление на човешките ресурси и лидерство “

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТИ И ИКОНОМИКА

И

ЦЕНТЪР ЗА ЛИДЕРСТВО И ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

 Ви канят на 

ДИГИТАЛЕН WORKSHOP

„КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЛИДЕРСТВО “

 01.12.2021 

Мото на сесията:  Мениджмънт е да изкачиш стълбата на успеха, лидерството е да дефинираш на коя стена трябва да се опре стълбата“  – Стивън Кови

 

Начин на провеждане: Онлайн в Google Meet

Модератор: проф. д-р Валентин Василев

Със специалното участие на:  

  • доц. д-р Александрър Христов – „Център за анализ и кризисни комуникации“;
  • доц. д-р Димитрина Стефанова – ЮЗУ „Неофит Рилски“;
  • д-р Тодор Капитанов – „Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)“;
  • Мариета Димитрова информационна агенция “Blagoevgrad News”

 

За уъркшопа са поканени за участие студенти и докторани от ВУСИ, ученици; специалисти от практиката чрез връзки с техните професионални общности и организации, НПО, представители на медии и държавни институции.

Всички регистрирали се и участвали във форума студенти и докторанти на ВУСИ ще получат сертификати за участие от „Център за лидерство и публични политики“.

За останалите регистрирани и участвали, при заявено желание от тяхна страна за получаване на сертификат  се заплаща сумата от 50 /петдесет/ лева.

Заявката за участие се попълва тук.

Сумата за желаещите допълнително да получат сертификат за участие се внася по банков път на сметка: BG 97 BPBI 7924 1066 753909

Програма

 

12.00 – 12:30 – доц. д-р Димитрина Стефанова – ЮЗУ „Неофит Рилски“- „Принципни съображения в кризисния PR”

12:30 – 13:00 – доц. д-р Александър Христов – „Център за анализ и кризисни комуникации“ – „Управление на кризи – съвременни особености“

13:00 – 13:15 – д-р Тодор Капитанов – „КНСБ“ – „Ефективни комуникации в синдикални организации – „Колективните трудови спорове и ролята на работниците и служителите в управлението на кризи на работното място“

13:15–13:30 – Мариета Димитрова – собственик на информационна агенция „Благоевград нюз“ – “Медийната грамотност,  борбата с дезинформацията и ролята на медиите в условията на кризисне ситуации”

13:30 – 14.15 – Време за въпроси

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

Валентин Василев е „професор“ по „Национална сигурност“ („Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси“) във Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ), град Пловдив и ръководител на „Център за лидерство и публични политики“ в същото учебно заведение.

В периода 2000 – 2021 е част от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, като е заместник-декан на Правно-исторически факултет от 2010 до 2019 година, както и ръководител на катедра „Национална сигурност и публична администрация“.

Автор е на повече от деветдесет публикации в научни издания в България и чужбина, както и на седем монографични издания в областта на мениджмънта на човешките ресурси, кризисните ситуации; екипната форма на работа; мотивацията и организационното поведение; публичния мениджмънт и публичните политики и други.

Професор Василев притежава богат практически опит в публичния сектор, като: заместник-кмет на Община Благоевград (2007-2010); Обществен посредник (Омбудсман) на Община Благоевград (2018-2021); експерт в реализацията на проекти в повече от двадесет общински администрации; член на научно-консултативния съвет и лектор към Института по публична администрация (ИПА); оценител на проекти към Министерството на младежта и спорта и „Фонд научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.

 

 Доц. д-р Александър Христов –  Център за анализи и кризисни комуникации“ 

Доц. Христов е управляващ директор на Параграф 42 – ПР агенция, част от голямото семейство на The Smarts, профилирана в измерването и оценката на ефективността в комуникациите. Редовен преподавател е в УНСС, води лекции и в НБУ от 2005 г. насам. В периода 2011–2013 г. е Председател на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО). С ПР се занимава с кратко прекъсване от близо 18 години. Бил е журналист, заемал е мениджърски позиции маркетингови и комуникационни звена във финансови институции, управлявал е комуникационни проекти на клиенти от различни браншове като акаунт директор в ПР агенция Сивитас България. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС и е защитил докторска дисертация по тема, свързана с негативните въздействия на рекламата. Автор е на три книги и над 80 публикации.

 

Доц. д-р Димитрина Стефанова

Димитрина Стефанова е доцент по „Обществени комуникации и информационни науки“ (Стратегии и тактики в PR) в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Научно-изследователските интереси и творческите й търсения са в областта на PR (Public relations), стратегическите комуникации, кризисният мениджмънт и PR и институционалният комуникационен мениджмънт. Автор е на монографията „Стратегически компоненти в PR-планирането“, съавтор в книгите „Мениджмънт на кризи. Теоретични и практически основи“ и „Ефективни комуникации в публичния мениджмънт“ и учебни помагала за практическото обучение на студентите от специалност „Връзки с обществеността“, има десетки публикации в научното поле на управлението на обществените и кризисните комуникации.

Специализирала е в Русия и Полша.

Участвала е в множество на научни конференции, научно-практически форуми, тренинги, кръгли маси, workshop, студентски научни сесии, като често е била техен инициатор, организатор и координатор.

Административният опит на доц. Стефанова е свързан с дългогодишна работа в институционализирането, управлението и провеждането на политиката по качеството на образованието, като заема длъжностите пълномощник и администратор на „Системата за оценяване и поддържане на качеството на образованието“ в Югозападен университет и ръководство на отдел „Оценяване и поддържане на качеството“.

Член на Европейската асоциация за образование и изследване на връзките с обществеността – EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association) Brussels, Belgium и БДВО (Българско дружество за връзки с обществеността)

 

Д-р Тодор Капитанов

Тодор Капитанов  от 2016 г. заема длъжността Национален секретар на КНСБ с ресор “Защита на синдикалните права и трудови конфликти“. През 2018 г. успешно защитава своята докторска дисертация по Югозападен университет „Неофит Рилски” – град Благоевград, като придобива научна степен доктор по Социология.

Има редица научни публикации в специализирани издания в сферата на социологията, икономиката и правото.  Научните публикации са изготвяни по повод научната и преподавателката му дейност като докторант по социология. Участник е в авторски колективи на специализирани сборници, наръчници и анализи по специализирани теми, касаещи предимно трудовите и гражданските права на хората в България, Европа и света.

д-р Тодор Капитанов работи в тясно и в сферата на трудовото право. Консултирал е водещи компании и институции по въпросите за прилагане на трудовото законодателството и внедряване на изискванията на новите наредби. През 2021 г. създава www.mywork.bg – българска платформа за безплатни юридически отговори на въпроси, свързани с правата на работното място, в която гражданите намират решения на най-често срещаните проблеми на работещите – от кандидатстването и приемането на работа, през бременност и майчинство, до напускането, пенсионирането или евентуалното уволнение, както и всички възможности за получаване на обезщетения преди и след това.

 

Мариета Димитрова

Журналист от повече от 10 години, като почти половината от тях преминават в предаването „Господари на ефира“, като репортер кореспондент за Благоевград. През 2014 година създава сайта blagoevgrad-news.com с идеята да се създадат условия за независима разследваща журналистика, без външен политически или икономически натиск.

 Носител на редица журналистичиски награди, сред които и награда на името на Радостина Константинова за разследването за Програмата за енергийна ефективност. Участвала е в множество международни форуми и обучения за журналисти. През 2019 година участва в Глобалната конференция за разследваща журналистика в Хамбург, след спечелена пълна стипендия за участие.

От края на 2020 година, след преминато обучение за ментори по медийна грамотност и борба с дезинформацията става сертифициран обучител и  организира обучения за учители, ученици и възрастни хора.

През 2021 г. е един от участниците  във второто издание на международния семинар на Фулбрайт и получава сертификат за активно участие в него.

През октомври 2021 г. завършва с отличие и шестседмичен  курс „Свобода и качество на медиите, организиран от БОЛД и Фулбрайт България.

ВУСИ IT АКАДЕМИЯ

Издателски комплекс

ВЗИСКАТЕЛНОСТ. УНИКАЛНОСТ. СИГУРНОСТ. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Международна дейност

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:
Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:
Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини