„УТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ НА 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДВ, БР. 38, 26.V.2015 СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО NO QMS 060204 INTERTEK“;

ВУСИ В ТОП 6 НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ПО СИГУРНОСТ

Само при нас легитимната специалност „Киберсигурност“ в направление „Национална сигурност“

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ 24/7 Без предварителен изпит

ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ, ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ, САМО С МАТУРА

Завършилите ВУСИ с най-висок облагаем доход в Пловдив и региона, показват данните на Рейтинговата система за 2019 г.

ВУСИ В ТОП 6 НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ПО СИГУРНОСТ

Само при нас легитимната специалност „Киберсигурност“ в направление „Национална сигурност“

Важни съобщения

Съобщение:

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 10.10.2020 г. от 11,00 ч. в I аудитория.


Съобщение:

  • Учебните занятия за студентите от втори курс редовно обучение  през новата 2020/2021 учебна година започват на 14.09.2020 г. (понеделник).
  • Учебните занятия за студентите от професионално направление "Национална сигурност", трети и четвърти курс редовно обучение през новата 2020/2021 учебна година започват на 14.09.2020 г. (понеделник).

Учебните занятия ще бъдат присъствени и ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мреки: дезинфекция, задължитено носене на маски, социална дистанция, измерване на температура и др.


Съобщение:

Учебните занятия за втори, трети и четвърти курс задочно обучение през новата 2020/2021 учебна година, които започват на 29.08.2020 г. (събота), ще бъдат присъствени. Те ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мреки: дезинфекция, задължитено носене на маски, социална дистанция, измерване на температура и др.


Съобщение:

Подаване на заявка за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" от 10 юни до 26 юни 2020 г. Заявка подават само студенти положили успешно всички семестриални изпити. Заявки се приемат само онлайн на адрес: https://www.vusi.bg/zaivaka-dyrjaven-izpitidiplomna-rabota/


Съобщение:


Съобщение:

Напомняме на всички студенти своевременно да върнат използваната от библиотеката на ВУСИ литература.


 

Съобщение:

Предстоящата поправителна и ликвидационна сесия ще се проведе онлайн. До три дни преди съответната дата на изпита е необходимо да заплатите такса по банков път на следната банкова сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BG 11 BPBI 7924 10 66753905
Задължително в платежното нареждане се попълват име и фамилия, факултетния номер, курс и дисциплината, по която ще се явите. Студентите, които не са платили в срок не се допускат до поправителна и ликвидационна сесия.


Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2020/2021 г. е от 29.08.2020 г. до 25.09.2020 г.


Съобщение:


Съобщение:

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 - 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 - 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основание да се посочат трите имена, факултет номер, курс


Съобщение:


Съобщение:


Съобщение:

Всички изпити и лекции обявени за 14 и 15 март 2020 г. се отменят.


Съобщение:


Съобщение:

САМО ПРИ НАС ЛЕГИТИМНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „КИБЕРСИГУРНОСТ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в град Пловдив, което легитимно предлага специалността „Киберсигурност“ в професионално направление „Национална сигурност“. Обучението е на изключително високо ниво и има за цел придобиването на специализирани знания и умения за решаване на проблеми на изследването и приложението на комуникационните и информационните системи и технологии. Студентите развиват способности и умения, които са в отговор на повишените изисквания към киберсигурността и адекватни реакции на заплахите в киберпространството. В процеса на обучение се систематизират знанията относно методологията за планиране и организиране на киберзащитата.

За повече информация натиснете «ТУК»

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

Важни съобщения

Съобщение:

Официалното откриване на учебната година ще се състои на 10.10.2020 г. от 11,00 ч. в I аудитория.


Съобщение:

  • Учебните занятия за студентите от втори курс редовно обучение  през новата 2020/2021 учебна година започват на 14.09.2020 г. (понеделник).
  • Учебните занятия за студентите от професионално направление "Национална сигурност", трети и четвърти курс редовно обучение през новата 2020/2021 учебна година започват на 14.09.2020 г. (понеделник).

Учебните занятия ще бъдат присъствени и ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мреки: дезинфекция, задължитено носене на маски, социална дистанция, измерване на температура и др.


Съобщение:

Учебните занятия за втори, трети и четвърти курс задочно обучение през новата 2020/2021 учебна година, които започват на 29.08.2020 г. (събота), ще бъдат присъствени. Те ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мреки: дезинфекция, задължитено носене на маски, социална дистанция, измерване на температура и др.


Съобщение:

Подаване на заявка за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" от 10 юни до 26 юни 2020 г. Заявка подават само студенти положили успешно всички семестриални изпити. Заявки се приемат само онлайн на адрес: https://www.vusi.bg/zaivaka-dyrjaven-izpitidiplomna-rabota/


Съобщение:


Съобщение:

Напомняме на всички студенти своевременно да върнат използваната от библиотеката на ВУСИ литература.


 

Съобщение:

Предстоящата поправителна и ликвидационна сесия ще се проведе онлайн. До три дни преди съответната дата на изпита е необходимо да заплатите такса по банков път на следната банкова сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BG 11 BPBI 7924 10 66753905
Задължително в платежното нареждане се попълват име и фамилия, факултетния номер, курс и дисциплината, по която ще се явите. Студентите, които не са платили в срок не се допускат до поправителна и ликвидационна сесия.


Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2020/2021 г. е от 29.08.2020 г. до 25.09.2020 г.


Съобщение:


Съобщение:

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 - 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 - 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основание да се посочат трите имена, факултет номер, курс


Съобщение:


Съобщение:


Съобщение:

Всички изпити и лекции обявени за 14 и 15 март 2020 г. се отменят.


Съобщение:


Съобщение:

Новини

Събития

Взискателност. Уникалност. Сигурност. Интелигентност.

Бъди сред лидерите! Кандидатствай във ВУСИ!

Ако искаш да учиш в Топ 6 на университетите в България, да получиш качествено образование и да се реализираш веднага след завършването си, не се колебай и кандидатствай във Висшето училище по сигурност и икономика!

Кандидатстването във ВУСИ става с няколко лесни стъпки.

ВИЖ КАК ТУК!

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974; 032/622 522

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
 priem@vusi.bg; info@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

 

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

 

 

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg