Само при нас легитимната специалност “Киберсигурност” в направление “Национална сигурност”

За студенти

Банкова сметка за превеждане на такси:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03
Важни съобщения
Учебни занятия и изпитни сесии

Проверка на оценки

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ

Промяна в лекции – 4-ти курс, задочно обучение

Съобщение за студентите 4-ти курс, задочно обучение, специалности „Стопанско управление“ и „Дигитален маркетинг“.Лекциите по „Управление на кризи“ на 8, 9.10.2022 г. ще се проведат в Teams по...

Проямна в лекции – 3-ти курс редовно обучение

Съобщение за студентите 3-ти курс, редовно обучение, специалност ''Национална сигурност'', ''Криминалистика'', ''Киберсигурност'', ''Корпоративна сигурност''. Лекциите по Информационна сигурност на 05, 06, и 07.10.2022 г. се...

Държавен изпит и защита на дипломна работа през октомври

Държавният изпит и защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър” ще се проведе на 29.10.2022 г. Защитата на дипломна работа за ОКС „Магистър” ще се проведе на 29.10.2022 г. Срокът за предаване на дипломните работи (два броя на хартиен носител и един на...

Екип на ВУСИ посети Центъра за подкрепа за личностно развитие в Пазарджик

Екип на ВУСИ посети Центъра за подкрепа за личностно развитие в Пазарджик

Екип на ВУСИ посети Центъра за подкрепа за личностно развитие в Пазарджик.

Директорът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Ани Хосен и мениджърът КСД Илина Георгиева се срещнаха с неговия ръководител Десислава Вълкова. По време на разговора бяха обсъдени сферите на партньорство, в които могат да работят заедно на базата на подписан договор двете институции.

ВУСИ и Центърът за подкрепа за личностно развитие в Пазарджик положиха основите на едно трайно и ползотворно сътрудничество, подчертаха участниците в събитието.

ВУСИ представи възможности за кариерно ориентиране на младите хора в общините Първомай и Асеновград

ВУСИ представи възможности за кариерно ориентиране на младите хора в общините Първомай и Асеновград

Представители на ВУСИ презентираха възможности за кариерно ориентиране на младите хора в общините Първомай и Асеновград.

По темата директорът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Ани Хосен и  мениджърът Илина Георгиева се срещнаха и разговаряха в Асеновград със заместник-кмета инж. Стоян Димитров и с Живка Георгиева – директор дирекция “Хуманитарни дейности, проекти и сътрудничество”.

В Първомай те бяха посрещнати от зам.-кмета Радослава Ставрева.

По време на деловите визити бяха коментирани бъдещи образователни инициативи.

ВУСИ проведе работна среща с кмета и шефа на полицията в Смолян

ВУСИ проведе работна среща с кмета и шефа на полицията в Смолян

Работна среща с кмета на община Смолян Николай Мелемов проведоха помощник-ректорът на ВУСИ гл. ас. Иван Петров и инспектор „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Борис Зарков.

На нея бяха обсъдени възможностите за обучение в професионалните направления, които предлага висшето училище. Както бе коментирано и подобряването на квалификацията чрез разширяване на знанията и способностите в сферите на националната сигурност, икономиката, администрацията и управлението.

Тази тема бе разгледана и по време на разговора на екипа на ВУСИ с шефа на полицията в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев. Кандидатстването и записването във висшето училище бе акцент и в проведените консултации със смолянчани след деловите визити.

ВУСИ IT АКАДЕМИЯ

Издателски комплекс

ВЗИСКАТЕЛНОСТ. УНИКАЛНОСТ. СИГУРНОСТ. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Международна дейност

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:
Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:
Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини