„УТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ НА 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДВ, БР. 38, 26.V.2015 СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО NO QMS 060204 INTERTEK“;

ВУСИ В ТОП 6 НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ПО СИГУРНОСТ

Само при нас легитимната специалност „Киберсигурност“ в направление „Национална сигурност“

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ 24/7 Без предварителен изпит

ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ, ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ, САМО С МАТУРА

Завършилите ВУСИ с най-висок облагаем доход в Пловдив и региона, показват данните на Рейтинговата система за 2019 г.

ВУСИ В ТОП 6 НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ПО СИГУРНОСТ

Само при нас легитимната специалност „Киберсигурност“ в направление „Национална сигурност“

Важни съобщения

Съобщение:


Съобщение:

Напомняме на всички студенти своевременно да върнат използваната от библиотеката на ВУСИ литература.


Съобщение:

Редовната изпитна сесия за всички студенти от ОКС „Бакалавър” ще се проведе от 26.05.2020 г. до 13.06.2020 г. онлайн по предварително изготвен график. Достъпа до онлайн изпитите ще се осъществява през сайта на ВУСИ. В секцията "Учебни занятия и изпитни сесии" ще бъдат качени активни линкове за всяка учебна дисциплина, по която изпитната форма е тест. Линковете ще бъдат активни само за времетраенето на изпита. Всеки студент задължително трябва да попълни и изпрати теста преди изтичането на крайния час. След изтичане на крайния час тестове няма да могат да бъдат приемани.

Примерен онлайн тест


Съобщение:

Подаване на заявка за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" от 10 юни до 26 юни 2020 г. Заявки се приемат само онлайн на адрес: https://www.vusi.bg/zaivaka-dyrjaven-izpitidiplomna-rabota/


Съобщение:

Защитата на дипломна работа и поправка на държавния изпит ще се проведе присъствено на 20.06.2020 г. от 9,30 ч. при спазване на мерките за превенция от заразяване с COVID-19., а срокът за изпращане по куриер на дипломната работа (две копия и диск) е 08.06.2020 г.
Студентите ще бъдат допуснати до сградата на ВУСИ само с маски!


Съобщение:

Предстоящата поправителна и ликвидационна сесия ще се проведе онлайн. До три дни преди съответната дата на изпита е необходимо да заплатите такса по банков път на следната банкова сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BG 11 BPBI 7924 10 66753905
Задължително в платежното нареждане се попълват име и фамилия, факултетния номер, курс и дисциплината, по която ще се явите. Студентите, които не са платили в срок не се допускат до поправителна и ликвидационна сесия.


Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2020/2021 г. е от 29.08.2020 г. до 25.09.2020 г.


Съобщение:

Учебници от Висше училище по сигурност и икономика могат да се закупуват с наложен платеж при направена предварителна заявка до Тодорка Стойчева на имейл: library@vusi.bg и на място от понеделник до четвъртък от 10,30 до 14,30 часа при спазване на съответните мерки за безопасност.


Съобщение:

Редовната изпитна сесия за всички студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” ще се проведе от 26.05.2020 г. до 13.06.2020 г. по предварително изготвен график.
Поправителната изпитна сесия ще се проведе в периода от 15.06.2020 г. до 21.06.2020 г.
Ликвидационната изпитна сесия ще се проведе в периода от 22.06.2020 г. до 30.06.2020 г.


Съобщение:


Съобщение:

Напомняме на всички студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, редовна и задочна форма на обучение, че тези от тях, които не са изпратили актуализирани имейли, няма да бъдат допуснати до онлайн лекции, няма да бъдат вписани в изпитните протоколи и няма да бъдат записани в по-горен курс през следващата учебна година (съгласно заповед № 95/18.03.2020 г. на Президента на ВУСИ ).


Съобщение:

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 - 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 - 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основание да се посочат трите имена, факултет номер, курс


Съобщение:


Съобщение:


Съобщение:

Всички изпити и лекции обявени за 14 и 15 март 2020 г. се отменят.


Съобщение:


Съобщение:

САМО ПРИ НАС ЛЕГИТИМНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „КИБЕРСИГУРНОСТ“ В НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в град Пловдив, което легитимно предлага специалността „Киберсигурност“ в професионално направление „Национална сигурност“. Обучението е на изключително високо ниво и има за цел придобиването на специализирани знания и умения за решаване на проблеми на изследването и приложението на комуникационните и информационните системи и технологии. Студентите развиват способности и умения, които са в отговор на повишените изисквания към киберсигурността и адекватни реакции на заплахите в киберпространството. В процеса на обучение се систематизират знанията относно методологията за планиране и организиране на киберзащитата.

За повече информация натиснете «ТУК»

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

Важни съобщения

Съобщение:


Съобщение:

Напомняме на всички студенти своевременно да върнат използваната от библиотеката на ВУСИ литература.


Съобщение:

Редовната изпитна сесия за всички студенти от ОКС „Бакалавър” ще се проведе от 26.05.2020 г. до 13.06.2020 г. онлайн по предварително изготвен график. Достъпа до онлайн изпитите ще се осъществява през сайта на ВУСИ. В секцията "Учебни занятия и изпитни сесии" ще бъдат качени активни линкове за всяка учебна дисциплина, по която изпитната форма е тест. Линковете ще бъдат активни само за времетраенето на изпита. Всеки студент задължително трябва да попълни и изпрати теста преди изтичането на крайния час. След изтичане на крайния час тестове няма да могат да бъдат приемани.

Примерен онлайн тест


Съобщение:

Подаване на заявка за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" от 10 юни до 26 юни 2020 г. Заявки се приемат само онлайн на адрес: https://www.vusi.bg/zaivaka-dyrjaven-izpitidiplomna-rabota/


Съобщение:

Защитата на дипломна работа и поправка на държавния изпит ще се проведе присъствено на 20.06.2020 г. от 9,30 ч. при спазване на мерките за превенция от заразяване с COVID-19., а срокът за изпращане по куриер на дипломната работа (две копия и диск) е 08.06.2020 г.
Студентите ще бъдат допуснати до сградата на ВУСИ само с маски!


Съобщение:

Предстоящата поправителна и ликвидационна сесия ще се проведе онлайн. До три дни преди съответната дата на изпита е необходимо да заплатите такса по банков път на следната банкова сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BG 11 BPBI 7924 10 66753905
Задължително в платежното нареждане се попълват име и фамилия, факултетния номер, курс и дисциплината, по която ще се явите. Студентите, които не са платили в срок не се допускат до поправителна и ликвидационна сесия.


Съобщение:

Съобщение за студентите ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" Срокът за плащане на семестриалната такса за първи семестър на учебната 2020/2021 г. е от 29.08.2020 г. до 25.09.2020 г.


Съобщение:

Учебници от Висше училище по сигурност и икономика могат да се закупуват с наложен платеж при направена предварителна заявка до Тодорка Стойчева на имейл: library@vusi.bg и на място от понеделник до четвъртък от 10,30 до 14,30 часа при спазване на съответните мерки за безопасност.


Съобщение:

Редовната изпитна сесия за всички студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” ще се проведе от 26.05.2020 г. до 13.06.2020 г. по предварително изготвен график.
Поправителната изпитна сесия ще се проведе в периода от 15.06.2020 г. до 21.06.2020 г.
Ликвидационната изпитна сесия ще се проведе в периода от 22.06.2020 г. до 30.06.2020 г.


Съобщение:


Съобщение:

Напомняме на всички студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, редовна и задочна форма на обучение, че тези от тях, които не са изпратили актуализирани имейли, няма да бъдат допуснати до онлайн лекции, няма да бъдат вписани в изпитните протоколи и няма да бъдат записани в по-горен курс през следващата учебна година (съгласно заповед № 95/18.03.2020 г. на Президента на ВУСИ ).


Съобщение:

Студентските такси се превеждат по банков път на посочените банкови сметки на ВУСИ:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03 - 2-ри / 3-ти / 4-ти курс за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“
BG 97 BPBI 7924 1066 7539 09 - 1-ви курс ( 2020 г. нов прием ) за ОКС „БАКЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“

При превод на таксите по банков път в основание да се посочат трите имена, факултет номер, курс


Съобщение:


Съобщение:


Съобщение:

Всички изпити и лекции обявени за 14 и 15 март 2020 г. се отменят.


Съобщение:


Съобщение:

Взискателност. Уникалност. Сигурност. Интелигентност.

Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-престижните висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.

Мисията на Висшето училище по сигурност и икономика е да бъде модерен център за обучение на студенти в областта на националната сигурност, пазарната икономика и държавното управление, изцяло хармонизиран с общоприетите европейски конвенции, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри, способни да реализират наученото в условията на динамично изменящата се социална среда.

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974; 032/622 522

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
 priem@vusi.bg ;info@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

4004 Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

 

Телефон:

Пловдив
032/ 260 974

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

 

 

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg