Само при нас легитимната специалност “Киберсигурност” в направление “Национална сигурност”

За студенти

Банкова сметка за превеждане на такси:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03
Важни съобщения
Учебни занятия и изпитни сесии

Проверка на оценки

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ

ПРОМЯНА В ЧАСОВЕТЕ НА ЗАНЯТИЯ НА 16 И 17 СЕПТЕМВРИ

Уважаеми колеги, занятията по "Индустриални отношения и сигурност", "Бизнес планиране и прогнозиране" , "Противодействие на злоупотреби с еврофондове", "Стратегическо управление", "Одитинг", "Превенция на корупцията" на 16.09.2023 ще бъдат от 13ч до 19ч, а...

Държавен изпит и защита на дипломна работа / магистърска теза през октомври 2023г.

Държавният изпит / защитата на дипломна работа за ОКС „Бакалавър” и защитата на магистърска теза за ОКС „Магистър” ще се проведат на 28.10.2023г.Срокът за предаване на дипломните работи и магистърските тези е от 02.10.2023 г. до 16.10.2023 г. в отдел...

ВУСИ открива на 7 октомври официално новата академична 2023/2024 година

ВУСИ открива на 7 октомври официално новата академична 2023/2024 година

Висшето училище по сигурност и икономика открива официално новата академична 2023/2024 година.

Тържествената церемония ще се състои на 7 октомври (събота) от 11 часа в I-ва аудитория „Проф. д.и.н. Тончо Трендафилов“ в сградата на ВУСИ в Пловдив на бул. „Кукленско шосе“13.

По традиция празничният старт на учебната година вдъхновява за нови академични постижения студенти, преподаватели и служители.

 

Ново признание за известния български политолог проф. д.п.н. Георги Манолов в чужбина

Ново признание за известния български политолог проф. д.п.н. Георги Манолов в чужбина

В Латвия току-що бе издаден тритомникът „Bлᴀᴄт и пᴘиʙилᴇгии ʙ пᴏлитичᴇᴄᴋᴀтᴀ иᴄтᴏᴘия (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“

Само година след представянето на тритомника „Bлᴀᴄт и пᴘиʙилᴇгии ʙ пᴏлитичᴇᴄᴋᴀтᴀ иᴄтᴏᴘия (XXX в. пр.н.е. – XXI в. н.е.)“ на президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и излизането му в два тиража в България,  необикновената и оригинална книга бе издадена и в Латвия. Издателството на Университета за приложни науки (ISMA) в Рига я издаде на английски език поради изключителния интерес от научните среди и широката общественост. Това е 16-ата държава, в която се публикува научен труд на проф. д.п.н. Георги Манолов, и 3-ата  страна след Германия  и Гърция, в която се отпечатва негова монография.

В обръщението си към чуждестранния читател проф. д.п.н. Манолов споделя:

„Книгата беше замислена още в средата на 90-те години на XX в., или в „страстните“ времена на българския посттоталитарен преход. Тогава станаха известни десетките факти за разкошния привилегирован живот на социалистическата номенклатура, които дълбоко възмутиха обикновените хора в България. Именно това възбуди моя научен интерес към привилегиите на властта, към причините за тяхното пораждане и използване от политическите елити по света. Така се зароди идеята за написването на тритомника „Власт и привилегии в политическата история“, който включва анализ на същността и проявленията на привилегиите в продължение на 5000 години – от най-дълбока древност (XXX в. пр.н.е.) до нашата съвременност (XXI в.).

В този контекст монографията интерпретира в историкологически порядък теоретико-методологическите аспекти на привилегиите (първи том), тяхната еволюция през вековете (втори том), както и конкретното им еволюиране в българския политически живот (трети том) от освобождението на България от османско робство (1878 г.) до наши дни.“

В тритомната монография са засегнати и някои от най-щекотливите въпроси на феномена привилегии, каквито са например: Защо се появяват привилегиите и поради какви причини битуват толкова дълго в различните общества?; Защо привилегиите са неотменим атрибут на властта и кой има право да ги регламентира или не – институциите, политиците, диктаторите и т.н.?; Защо въпреки съвременната си легитимност властовите привилегии изключително много дразнят хората и задълбочават социалната несправедливост в модерните държави? и т.н. Проф. д.п.н. Манолов е дал отговор на тези и още въпроси, като е изложил и някои свои виждания за бъдещето на привилегиите в демократичните общества.

Така известният български учен и политолог затвърждава ключовите си научни приноси по отношение на теоретичните проблеми на политологическото познание за властта и политическите системи, на теорията за политическите елити, лидерството и моделите на политическо лидерство, на същностни аспекти на теорията за политическия маркетинг, на феномена на политически привилегии и неговото историческо развитие през вековете и други.

Посланикът на Азербайджан бе на визита във ВУСИ

Посланикът на Азербайджан бе на визита във ВУСИ

Работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас Негово Превъзходителство д-р Хюсейн Хюсейнов проведе академичното ръководство на Висшето училище по сигурност и икономика. Председателят на Настоятелството Олга Манолова и ректорът проф. д-р Йордан Бакалов обсъдиха с високопоставения гост възможностите за сътрудничество в научната и образователната сфера в двете страни.

След това посланик д-р Хюсейнов се срещна с преподаватели и със студенти от трите професионални направления по сигурност, икономика и администрация и управление. Той ги запозна с богатото историческо и културно наследство на Азербайджан, като представи възможностите за икономическо партньорство и туристически обмен с България.

Възпитаниците на ВУСИ проявиха изключителен интерес към образователната система и университетите в Азербайджан. Посланикът ги информира, че според световна рейтингова статистика по тази линия страната му заема челни позиции в региона. Проучването е на базата на броя на научни публикации, реализирани нови библиотеки и лаборатории, както и по инвестициите, които са вложени в образованието. Важен факт е, че в Азербайджан от капитала в енергийния сектор се пренасочва в образователния. Очакванията са да бъдат създадени в рамките на 10 – 15 години съвременни високопрофилирани кадри в областта на икономиката и на администрацията.

Негово Превъзходителство съобщи, че в резултат от деловото си посещение и проведените разговори, се ангажира да съдейства за осъществяване на сътрудничество между ВУСИ и университети в Азербайджан.

Посланик д-р Хюсейнов разгледа също модерната база на вуза, която отговаря на съвременните стандарти за авторитетен образователен и научен център, предоставящ високо европейско ниво на учебния процес за български и чуждестранни студенти. В края на визитата си високопоставеният гост посети и Издателския комплекс на ВУСИ. Той се снима с книгата „Шуша. Историческа и културна столица на Азербайджан“ и с професионалния екип, работил по нейната реализация. Тя е част от заглавията на издателството на вуза и се разпространява безплатно.

Онлайн версията е публикувана в библиотеката на сайта на Лаборатория по проблемите на Черноморския и Каспийския регион при Висшето училище по сигурност и икономика ➡️ https://bit.ly/3PVC1lK .

 

 

ВУСИ IT АКАДЕМИЯ

Издателски комплекс

ВЗИСКАТЕЛНОСТ. УНИКАЛНОСТ. СИГУРНОСТ. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Международна дейност

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:
Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:
Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини