Само при нас легитимната специалност “Киберсигурност” в направление “Национална сигурност”

За студенти

Учебни занятия и изпитни сесии
Проверка на оценки
Важни съобщения

Банкова сметка за превеждане на такси:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ

ВУСИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА ПО ЕРАЗЪМ+

Висшето училище по сигурност и икономика обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение и практика по програма „Еразъм+“ в партньорските университети на вуза.Конкурсът е за провеждане на обучение – краткосрочно и дългосрочно, и практика –...

ОЦЕНКИ ОТ ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ЗА ОКС „МАГИСТЪР” – 01.06.2024

МАГИСТРИЗащита на магистърска тезаКриминалистика№Факултетен номерОценка1.М2130591004Отличен /6/2.М2230591003Мн.добър /5/3.М2230591004Мн.добър /5/4.М2230591005Отличен /6/5.М2230591006Мн.добър /5/6.М2230591007Отличен /6/ Митническо разузнаване и разследване...

ОЦЕНКИ ОТ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА И ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” – 01.06.2024

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА Криминалистика – задочно обучение № Факултетен номер Оценка 1. 1915091007 Отличен /6/   Национална сигурност – редовно обучение № Факултетен номер Оценка 1. 1912081026 Добър /4/   Национална сигурност – задочно обучение №...

ВУСИ сключи договор за сътрудничество с Университета на Националната образователна комисия в Краков

ВУСИ сключи договор за сътрудничество с Университета на Националната образователна комисия в Краков

Висшето училище по сигурност и икономика подписа договор за сътрудничество с Университета на Националната образователна комисия в Краков (Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – UKEN).

Лично проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на ВУСИ, и проф. д-р Роберт Ставаж – зам.-ректор по учебната дейност и развитието на UKEN, сложиха подписите си под споразумението в присъствието на Олга Манолова – председател на Настоятелството на ВУСИ, на проф. д-р инж. Анджей Козера – декан на Факултета по политически науки, и на Лукаш Адам Козера – директор на Факултета по политически науки.

Споразумението цели задълбочаване на образователното и научното сътрудничество между висшите училища.  Изключително внимание се обръща на възможносттите за активен обмен на преподаватели и студенти, за подготовка на докторанти и млади учени, както и за организирането и провеждането на съвместни научни конференции, изследователски и образователни програми, изложби и публикации.

Проф. д-р Роберт Ставаж връчи на проф. д.п.н. Георги Манолов почетния знак на Университета на Националната образователна комисия в Краков. От своя страна президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов благодари и изрази убедеността си в успеха на взаимното сътрудничество за постигане на висококачествено съвместно научно-образователно развитие.

Вече 7 дечица зарадва прекрасната инициатива на ВУСИ в подкрепа на студентските семейства с новородено бебе

Вече 7 дечица зарадва прекрасната инициатива на ВУСИ в подкрепа на студентските семейства с новородено бебе

Вече 7 дечица зарадва благородната инициатива на ВУСИ в подкрепа на студентските семейства с новородено бебе от началото на годината досега.

„Чудесна е тази социална инициатива от страна на ръководството и лично на президента на висшето училище проф. д.п.н. Георги Манолов“ – така я коментира първокурсникът в специалност „Национална сигурност“ Димитър Янев.

Като баща на новородена дъщеричка, той споделя, че „в този прекрасен момент за всеки родител, ВУСИ оказва подкрепа дори по-добра от държавната. Благодаря от сърце!“. Студентът пожелава на ВУСИ и неговото ръководство да продължава все така успешно с добрите дела.

Припомняме, че ВУСИ е първото висше училище в страната, което реализира социална помощ и финансова подкрепа от 1000 лева за своите възпитаници с новородено дете.

ВУСИ IT АКАДЕМИЯ

Издателски комплекс

ВЗИСКАТЕЛНОСТ. УНИКАЛНОСТ. СИГУРНОСТ. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Международна дейност

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:
Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:
Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини