Само при нас легитимната специалност “Киберсигурност” в направление “Национална сигурност”

За студенти

Банкова сметка за превеждане на такси:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
BIC BPBIBGSF
BG 65 BPBI 7924 1066 7539 03
Важни съобщения
Учебни занятия и изпитни сесии

Проверка на оценки

Свържете се с нас

Пловдив
032/ 260 974 / 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320 / 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440 / 0886 096 704

Онлайн кандидатстване 24/7 (Научи повече)

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АКРЕДИТАЦИЯ

Отмяна на лекции – 4 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 4-ти курс, редовно обучение, по специалностите: „Криминалистика” и “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” Лекциите по „Международно полицейско сътрудничество“ на 22, 23, 24.03. се отменят.Ще се проведат на...

Промяна в лекции – 1 курс, редовно, обучение

Съобщение за студентите 1-ви курс, редовно обучение, по специалностите: „Противодействие на престъпността и опазване наобществения ред”, „Противодействие на тероризма”,”Национална сигурност”, „Криминалистика”, „Киберсигурност”, „Митническо разузнаване и...

Промяна в лекции – 4 курс, редовно обучение

Съобщение за студентите 4-ти курс, редовно обучение, по специалностите: “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и ''Криминалистика"Лекциите по Шенгенско законодателство на 17.03.2023 г. ще се проведат от 14:00 - 17:00 часа в 21...

Станете част от активната студентска общност на ВУСИ, призова нейният председател Илиян Илиев на място дванадесетокласниците в Карлово и Сопот

Станете част от активната студентска общност на ВУСИ, призова нейният председател Илиян Илиев на място дванадесетокласниците в Карлово и Сопот

Пет професионални гимназии и средни училища в Сопот и Карлово посети екип на Висшето училище по сигурност и икономика на 17 март. Помощник-ректорът гл. ас. Иван Петров, мениджърът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Илина Георгиева и председателят на Студентския съвет Илиян Илиев представиха възможностите за изключително качественото обучение на европейско ниво в престижния пловдивския вуз в карловските СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Проданов“ и ПГ „Евлогий и Христо Георгиеви“ и в сопотските ПГ „Ген. Владимир Заимов“ и СУ „Иван Вазов“.

По време на присъствените презентации пред заимовци и възпитаниците на карловската гимназия, помощник-ректорът гл. ас. Иван Петров детайлно разказа за разнообразието от бакалавърски и магистърски специалности в трите професионални направления по национална сигурност, икономика и администрация и управление. Той ги запозна с модерната база и атрактивни тематични кабинети и компютърни зали. Интерес сред дванадесетокласниците предизвика и съвременното електронно стрелбище на ВУСИ.

Мениджърът „Кандидатстудентски и учебни дейности“ Илина Георгиева им обясни процедурата по кандидатстване и възможността за ранно записване, чрез което могат да си запазят предпочитана от тях специалност. Тя им представи необходимите документи за кандидатстване и възможностите за подаването им онлайн.

„При нас е изключително интересно, студентската ни общност е много идейна и организирана“ – им сподели нейният председател Илиян Илиев. „Включваме се в различни обществени, социални и културни инициативи и събития. Имаме разбирането и подкрепата на ръководството на ВУСИ“- разказа той и ги призова „Станете част от нас и ще се убедите сами в отличните перспективи за професионална реализация. Самият аз ще бъда през следващите месеци на обучение по специалността си в чуждестранен университет. На мое място може да бъде всеки един от вас“. В заключение Илиян Илиев подчерта, че Студентският съвет на висшето училище е с ключово присъствие и в дейността на Националното представителство на студентските съвети в България.

Екипът на ВУСИ благодари на директорите и зам.-директорите на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ и СУ „Васил Левски“ за оказаното съдействие при реализиране на присъствената презентация на вуза.

Д-р Мартин Машлан от Университета по мениджмънт на сигурността в Словакия защити успешно академичната длъжност „доцент“ във ВУСИ

Д-р Мартин Машлан от Университета по мениджмънт на сигурността в Словакия защити успешно академичната длъжност „доцент“ във ВУСИ

Д-р инж. Мартин Машлан от Университета по мениджмънт на сигурността в словашкия град Кошице (University of Security Management in Košice) защити успешно академичната длъжност „доцент“ в областта на висшето образование „Сигурност и отбрана“ в професионално направление „Национална сигурност“ (Икономическа и финансова сигурност) във Висшето училище по сигурност и икономика. Той представи съответните научни трудове. Д-р инж. Мартин Машлан получи положителна оценка от научното жури на конкурса.

Доц. инж. Мартин Машлан е завършил през 1995 г. Бизнес икономика в Икономически университет в Братислава, Факултет по бизнес администрация в Кошице, а през 2018 IPE Management School – Париж и Университет по управление на безопасността в Кошице, с образователно-квалификационна степен магистър на науките специалност „Стратегическо управление”. През 2019 г. доц. Машлан придобива степен за доктор по философия в учебна програма „Държавна сигурност и защита”, с област на обучение: „Национална и международна сигурност” и заглавие на дисертационния труд „Използване на методите за анализ на риска за сигурността при защитата на транспорта на хора и материали” във Военната академия „Генерал Милан Растислав Стефаник“ в Липтовски Микулаш, Словакия.

Доц. инж. Мартин Машлан има съществен преподавателски, научен и административен опит. Той е дългогодишен лектор и до момента в Университета по мениджмънт на сигурността в Кошице, както и  ръководител на катедра „Икономика и безопасност на транспорта“.

Доц. инж. Мартин Машлан е вицепрезидент на Академичния съвет на Университета по мениджмънт на сигурността.

ВУСИ удостои с почетното звание „Емеритус професор“ проф. д-р инж. Имрих Дуфинец

ВУСИ удостои с почетното звание „Емеритус професор“ проф. д-р инж. Имрих Дуфинец

Висшето училище по сигурност и икономика награди с почетното звание „Емеритус професор“ проф. д-р инж. Имрих Дуфинец от Университета по мениджмънт на сигурността в словашкия град Кошице (University of Security Management in Košice). Това стана по време на тържествена церемония в присъствието на академичните ръководства на двата вуза. Високото отличие се присъжда за големите заслуги на проф. д-р инж. Имрих Дуфинец за развитието на връзките между ВУСИ и университета в Кошице в проектната, научната и учебната дейност.

„Изключително съм радостен да връча една от нашите най-висши награди на проф. д-р инж. Имрих Дуфинец“ – каза при награждаването президентът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов. „Специалната хонорис диплома и плакет за заслужил професор се присъждат с решение на Академичния ни съвет и са израз на признанието за постигнатото от проф. Дуфинец и за изключително ползотворното сътрудничество между двете висши училища в България и Словакия“ – отбеляза също проф. д.п.н. Манолов. Той посочи, че за много кратък период от време заедно ВУСИ и Университета по мениджмънт на сигурността в Кошице имат забележителни постижения в науката и образованието.

„Сигурни сме, че ще продължим нашето сътрудничество“ – каза от своя страна проф. д-р инж. Имрих Дуфинец, като благодари на ВУСИ за високото отличие.

Той получи искрени поздравления за получената висока награда също от председателя на Настоятелството Олга Манолова и зам.-ректора на вуза проф. д-р Томо Борисов, както и от ректора доц. д-р инж. Петър Лошонци, председателя на Академичния съвет д-р инж. Бохумил Шейноха и проф. д-р Игор Бритченко от Университета по мениджмънт на сигурността в Кошице и от ръководителя на катедрата по сигурността в университета „Матей Бел“ в Банска Бистрица, Словакия,  доц. д-р Растислав Казански.

ВУСИ IT АКАДЕМИЯ

Издателски комплекс

ВЗИСКАТЕЛНОСТ. УНИКАЛНОСТ. СИГУРНОСТ. ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Международна дейност

Адрес:
Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13
Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105
Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:
Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737
Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422
Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:
Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg
Офис София
sofia@vusi.bg
Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

Адрес:

Пловдив
бул. “Кукленско шосе” № 13

Офис София
ул. “Г. С. Раковски” 108, офис 105

Офис Хасково
бул. “Стефан Стамболов” 8

Телефон:

Пловдив
032/ 622 522; 0882 392 737

Офис София
02/ 42 38 320; 0885 147 422

Офис Хасково
038/ 500 440; 0886 096 704

e-mail:

Пловдив
info@vusi.bg; priem@vusi.bg

Офис София
sofia@vusi.bg

Офис Хасково
haskovo@vusi.bg

За нас

Кандидат-студенти

Студенти

Центрове

Научна и издателска дейност

Новини