Акредитация от НАОА на 1.VII.2010

Jul 1, 2010

Колеж по икономика и администрация – гр. Пловдив, успешно получи нова акредитация на 01.07.2010 с  Протокол N:23 за 6-годишен период.