ВУСИ с експертна подкрепа за Регионалната асоциация на общини „Тракия“

Jun 6, 2017

Висшето училище по сигурност и икономика ще оказва подкрепа с експертни становища по различни обществено значими казуси на Регионалната асоциация на общини (РАО) „Тракия“. Това стана ясно от среща между ректорът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и председателят на Управителния съвет на сдружението и кмет на община Първомай Ангел Папазов.
Преподавателите на ВУСИ, които са доказани специалисти в своите области, в режим на двустранен и активен диалог с представители на местната власт ще обсъждат актуалните проблеми и ще предлагат работещи решения за тяхното преодоляване. „Сътрудничеството между Висшето училище по сигурност и икономика и общините в региона винаги е било ползотворно и вярвам, че ще намерим много общи теми, по които да работим заедно с ръководството на РАО „Тракия“, заяви ректорът на вуза проф. Георги Манолов. Той допълни, че експертния потенциал на академичната общност на ВУСИ винаги ще бъде на разположение на сдружението, за да се повиши административния капацитет на местното самоуправление. Ще подпомагаме изпълнението на обществено значими инициативи, които подобряват благосъстоянието на хората и утвърждават региона сред водещите в страната, подчерта проф. Манолов. „Оценявам високо инициативата на ректора на Висшето училище по сигурност и икономика за конструктивен диалог и добро сътрудничество“, заяви председателят на УС на РАО „Тракия“ Ангел Папазов. Според него съвместните усилия за развитие на общините ще имат положителен ефект върху ефективността на оказваните услуги, ще се обменят добри практики и ще се окаже съществена подкрепа на местното самоуправление.
Регионалната асоциация на общини „Тракия“ е учредена преди 20 години като неправителствена доброволна организация. Днес тя е сред най-големите по територия и население в България. Управата й е подготвила редица инициативи за популяризиране на дейността й, както и разширяване на международното сътрудничество със сродни сдружения. Предвидени са и конкретни срещи между ръководството на РАО „Тракия“ и Висшето училище по сигурност и икономика за детайлизиране на начините за сътрудничество и подкрепа.