Бригаден генерал Явор Матеев с публична лекция във ВУСИ

Apr 12, 2018

Командирът на 68-а бригада „Специални сили“ бригаден генерал Явор Матеев, който е и началник на Пловдивския гарнизон, изнесе публична лекция във Висшето училище по сигурност и икономика. Събитието беше организирано от ръководството на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на ВУСИ и е подкрепено от президента на вуза проф. Георги Манолов. „Продължаваме с утвърдената при нас практика да каним на срещи със студенти най-изявените и доказани специалисти в различни области. Поредната дискусия този път беше с бригаден генерал Явор Матеев, който с огромният си професионален опит допринесе за обогатяване на знанията на младите хора и разпали техният интерес към работата на силите със специално предназначение“, заяви проф. Манолов.
Лекцията на бригаден генерал Явор Матеев беше на тема: „Хибридните заплахи. Ролята на Специалните сили в противодействието на тероризма“. В нея началникът на Пловдивския гарнизон направи кратка историческа справка, в която показа, че хибридните заплахи не са новост. Те са използвани под различни форми още от древността при отделни военни конфликти и са се променяли през годините, като се прилагат и в наши дни. От 2010 г. терминът „Хибридна заплаха“ се превръща в обект на още по-интензивни проучвания и анализ, а НАТО дава следното определение: „Заплаха, предизвикана от противник със способности много бързо да прилага и използва както конвенционални, така също и неконвенционални средства, гъвкаво и със задача постигане на неговите крайни цели и намерения“. Като основно средство за противодействие и неутрализиране на хибридните бойни действия, бригаден генерал Явор Матеев определи силите за Специални операции (ССО). „Те са съставени от елитни бойци, отличаващи се със своята креативност и прилагащи специална организационна структура и система за командване и управление“, подчерта командирът на 68-а бригада. Основните задачи на ССО са специално разузнаване, директни действия, военно подпомагане и контратероризъм, заяви бригаден генерал Матеев. Той направи и исторически преглед на създаването и развитието на Специалните сили в България, говори за визията за тяхното развитие и представи основните компоненти на Националния план за противодействие на тероризма.
Публичната лекция на началникът на Пловдивския гарнизон предизвика огромен интерес сред студентите. Те с неприкрит интерес попиваха представената им информация и се включиха активно в дискусията след това. Предвиденото време се оказа крайно недостатъчно, за да може бригаден генерал Явор Матеев да отговори на всичките му поставени въпроси и затова той пое ангажимент отново да гостува във Висшето училище по сигурност и икономика. „Студентите са много будни и активни, което много ме радва. Със солидните знания, които получават във ВУСИ и при покриване на високите изисквания за физическа издържливост, те могат да станат част от Специалните сили“, заяви началникът на Пловдивския гарнизон.
Ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика ще продължава да работи за задълбочаване на сътрудничеството както с 68-а бригада „Специални сили“, така и с другите служби от сферата на сигурността, за да предостави на студентите възможно най-доброто обучение.