Излезе брой трети на сп. „Социология и икономика”

Nov 14, 2011

Излезе от печат брой трети на списание „Социология и икономика”, издание на Колежа по икономика и администрация – Пловдив. Новият брой стартира със статията на ректора на КИА проф. Димитър Димитров „Предизвикателствата пред съвременната демокрация”. В изданието са намерили място още изследванията и проектите на Мария Стоянова  „Срещи на поколенията в труда” и на азърбейджанския учен Расмия Сабир Кизи „The improvement directions of the Social Protection of Population inAzerbaijan Republic”.

В рубриката „Актуално” на новия брой са представени изследванията на проф. Николай Генов „Източна Европа като лаборатория за социалните науки” и на Благовест Георгиев „За политическия риск и двете писти в Европейския съюз”.

Научните статии на Яница Димитрова „Значение на мотивацията на персонала чрез вътрешноорганизационните комуникации за релацията корпоративна култура-конкурентноспособност в българските фирми” и „Насилието в спорта” на Албена Димитрова-Денкова пък можете да прочетете в раздела „Научната общност”.

В новия трети брой на сп. „Социология и икономика” ще откриете и рецензията на Минка Златева „От Пловдив до Камбера с открито сърце”.