Излезе брой четвърти на “Колежански вестник”

Apr 3, 2012

Излезе от печат четвъртия брой на „Колежански вестник” – издание на Колежа по икономика и администрация – Пловдив (КИА).

В новия брой може да прочетете, че 549 абсолвенти от Випуск 2011 на КИА се дипломираха, че Колежът получи разширена Харта Еразъм и че сп. „Социология и икономика”, издание на КИА, навърши 1 година.

На своите страници изданието припомня за инициативата на Икономическия колеж за поредица от срещи, посветени на връзките между бизнеса и образованието. Подобаващо място в новия брой на „Колежански вестник” е отделено на материалите за укрепване на сътрудничеството между КИА и Италия, а така също на гостуването на един легендарен преводач от полски в Колежа.