ВАЖНО!

Oct 21, 2021

Със заповед на президента на ВУСИ се преустановяват присъствените учебни занятия за всички форми и степени на обучение.