Висшето училище по сигурност и икономика организира квалификационен курс “Защита на класифицираната информация”.

Jan 18, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика организира квалификационен курс “Защита на класифицираната информация”. Могат да участват студенти, служители и други лица с минимум средно образование. На успешно завършилите курса се издава удостоверение за квалификация, утвърдено от МОН.

Защита на класифицираната информация