Временен достъп до електронните списания на академичното издателство De Gruyter

Nov 30, 2018

Със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката при Висше училище по сигурност и икономика осигурява времен достъп до онлайн колекцията от електронни списания на издателство De Gruyter.
Колекцията обхваща около 380 заглавия в областта на науката, техниката, социалните и хуманитарни науки. Публикуваните материали се отличават с високо качество и представят авангардни научни разработки.
В колекцията има около 86 списания с отворен достъп, които могат да се използват пълнотекстово и след изтичане на пробния достъп.
Пълният текст на статиите е в PDF формат и може да се изтегля, споделя и разпечатва.

Достъпът е организиран по IP адрес, осъществява от мрежата на висшето училище и е отворен до 31 декември 2018 година.
Complete journal package: https://www.degruyter.com/dg/page/1757
STEM Journal Package: https://www.degruyter.com/dg/page/1758
HSS Journal Package: https://www.degruyter.com/dg/page/1759

Допълнителна информация можете да получите в библиотеката.
Ползотворно търсене!