Временен достъп до три колекции на ProQuest

Mar 19, 2018

До 11 април 2018 г., със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява на своите потребители времен достъп до три колекции на ProQuest:

  • ABI/INFORM Collection – съдържа около 8 хиляди пълнотекстови списания, дисертации, доклади и данни в областта на икономиката и бизнеса, разпределени в:
    • ABI/INFORM Dateline – трудно достъпни регионални пълнотекстови бизнес издания с информация и анализи за местни компании и пазари.
    • ABI/INFORM Global – пълнотекстови и анотирани документи с бизнес и финансови данни, тенденции, мениджърски техники, практики и теория, корпоративни стратегии и други
    • ABI/INFORM Trade and Industry – информация за компании, продукти, водещи фигури в бизнеса и тенденции
  • Arts & Humanities Database – осигурява достъп до 570 списания по антропология, архитектура, изкуство, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други, 510 от тях са с пълен текст.
  • Social Science Premium Collection – предлага достъп до пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения и други.

Документите са на различни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други. Достъпът е организиран по IP адрес и се осъществява от мрежата на висшето училище: https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=Y9MRD6VO72J0FAG4T39A

Допълнителна информация можете да получите в библиотеката.

Ползотворно търсене!