Временен достъп до колекцията Academic Search Ultimate

Jan 24, 2017

До 23 март 2017 г., със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява временен достъп до електронния ресурс Academic Search Ultimate. Базата данни е най-богатата пълнотекстова академична колекция, съдържаща над 11000 списания в пълен текст, като 6200 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, книги, доклади и видеоматериали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на знанието.

Достъпът до базата данни  се осъществява чрез мрежата на висшето училище на адрес: http://search.ebscohost.com/

Информация за ресурса ще намерите тук: PDF и PPTX