Връзката между образованието и бизнеса обсъдиха на среща-разговор в Колежа

Dec 1, 2011

Връзката между образованието и бизнеса бсъдиха представители на едни от най-големите фирми и банки от региона, директори на училища от Пловдив и ръководството на Колежа по икономика и администрация днес от 11 часа на специална среща-разговор в Заседателната зала на висшето учебно заведение.

Форумът е продължение на традициите, залегнали във философията на пловдивския Икономически колеж, който периодично е домакин и организатор на подобни срещи. Събитието имаше за цел да затвори веригата между образованието, бизнеса и местната власт и да съдейства от една страна за успешната реализация на своите студенти, а от друга – да помогне на бизнеса да получи по-добре обучени и специализирани кадри.

Друга основна цел е колежаните да получат по-добра възможност за реализация на студентските си стажове.

„Над 10% от служителите в „Дедеман Тримонциум” са кадри на Колежа по икономика и администрация”, заяви на срещата Бисерка Петкова – директор „Човешки ресурси” в хотелската верига. „При нас идват на стаж много студенти от КИА и те са все умни, подготвени, интелигентни и с желание да се усъвършенстват младежи”, допълни г-жа Петкова.

„От няколко години работим плътно с Кариерния център на Колежа по икономика и администрация. При нас също идват на стаж много студенти от висшето училище, на които се опитваме да дадем друг мироглед, да ги научим на най-основните неща в нашата работа. Ще се радвам и занапред да си сътрудничим с Колежа ”, каза на срещата и Валентин Кирчев – директор на Централна кооперативна банка – клон Пловдив.

Г-жа Величка Георгиева, директор на частната професионална гимназия по икономика и управление сподели, че нейните ученици с голямо желание идват да учат в Колежа по икономика и администрация.

На форума присъстваха и успешно реализирали се бивши студенти на КИА, които споделиха своя опит при намирането на работа, благодарение на знанието и опита, получени в Колежа. Между тях бяха и новият кмет на Калофер Румен Стоянов и общинският съветник от Съединение Георги Руменов – бивши възпитаници на КИА.

На срещата бяха обсъдени и някои болезнени теми. Една от тях – за дискриминационната политика на държавата към частното образование – също не беше подмината. Кирил Чалъков, председател на Асоциацията за обществено-икономически проучвания, пое ангажимента да систематизира и представи всичко по този въпрос пред държавните законодателни органи. Едно от предложенията е за преразпределение на средствата, отделяни в бюджета на държавата за образование, да отидат за частните образователни структури. „Всеки ученик или студент да се обучава с парите, които държавата му отпуска, независимо дали ще учи в държавно или частно учебно заведение”, заяви г-н Чалъков.

Участниците в дискусията подкрепиха идеята за следваща подобна среща. Колежът по икономика и администрация ще изготви бюлетин с всички предложения и ще ги допълва периодично.

В края на срещата-разговор бяха връчени наградите на победителите от станалия вече традиционен конкурс на Колежа по икономика и администрация „Ден на младия предприемач в КИА”. В тазгодишния формат бяха представени 46 бизнес плана за създаване и развитие на собствен бизнес от 54 колежани. 11 от тях получиха специална грамота и много награди от ръководството на висшето училище.