Връщане на използвана от библиотеката на ВУСИ литература

Feb 13, 2023

Напомняме на всички студенти своевременно да върнат използваната от библиотеката на ВУСИ литература.