Всички учебни занятия и изпити ще продължат онлайн (неприсъствено) по съответния график

Oct 29, 2020

Във връзка с увеличаване на броя на регистрираните случаи на заразени с COV1D-19 и с осъществяване на превенция срещу заразяване с COVID-19 на преподаватели, служители, студенти и докторанти във ВУСИ, както и заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на страната всички учебни занятия и изпити ще продължат онлайн (неприсъствено) по съответния график.