ВУСИ в Топ 6 на българските университети за „Национална сигурност“

Dec 11, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика е в Топ 6 в национален мащаб сред университетите в България, предлагащи бакалавърски, магистърски и докторски програми в „Национална сигурност“. Това показват данните от IX издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2019 г.
ВУСИ е регионален лидер по среден месечен облагаем доход на дипломираните студенти, сочи информацията на НОИ и АдминУни.
В раздел „Учебен процес“ съществен ръст бележи индикаторът „Брой студенти в направление“. Докато през 2017 г. са 666, през 2018 са 816, а през 2019 г. достигат 984 души.
Трайно положителни са тенденциите в предлаганите специалности за обучение на магистри – нарастват от 7 през 2017 г. на 10 за 2018 г. до 11 за 2019 г., по данни на АдминУни.
В раздел „Престиж“ индикаторът „Престиж сред преподавателите“ увеличава стойността си с повече от 60%. Той показва процентното съотношение на преподавателите, посочили ВУСИ сред трите висши училища, които биха препоръчали за „Национална сигурност“. Трябва да се отбележи, че посочванията от собствения вуз не са взети предвид при изчислението, а данните са от социологическо проучване сред преподавателите.
В раздел „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“ вузът е с множество подобрени позиции, сред които за: привлекателност на ВУСИ за кандидат-студентите в региона и областта; регионална реализация на позиция за висше образование; безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище като съотношение и като разлика. Данните на НОИ и АдминУни показват чувствително намаляване на процентът на официално регистрираните безработни сред завършилите през предходните 5 години и едновременно с това съществено увеличаване на получаваните доходи.
Индикаторът „Безработица сред завършилите“ отчита 5,71% през 2018 г., а през 2019 г. намалява до 2,04%! В същото време „Осигурителният доход на завършилите“ се увеличава със 101 лв. само за една година, достигайки 1117 лв. „Облагаемият доход на завършилите“ се увеличава от 1099 лв. през 2018 г. на 1147 лв. през 2019 г., по данни на НОИ и АдминУни.