ВУСИ е лидер в Пловдив по облагаем доход на дипломираните в „Икономика“ студенти

Jan 10, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика е лидер в Пловдив сред частните вузове в професионално направление „Икономика“. Това показват данните от стандартизираната класация на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 г. ВУСИ подобрява с цели три места класирането си в национален мащаб спрямо предходното издание и вече заема престижната 15 позиция сред университетите в България, предлагащи бакалавърски и магистърски програми в „Икономика“. Вузът е на първо място в региона с 1 247 лв. и 34 ст. среден месечен облагаем доход на завършилите студенти и изпреварва с огромна преднина класирания на втора позиция по този критерий университет в Пловдив.
Реализацията на пазара на труда на студентите на ВУСИ е почти 97%. Данните са от НОИ и АдминУни, тъй като само 3,36% са официално регистрираните безработни сред завършилите през предходните 5 години професионалното направление.
Процентът на работещи на позиция, изискваща висше образование или заемащи длъжност по призвание, нараства от 15,29 на сто до 17,05%. Съставителите на Рейтинговата система уточняват, че хората на граждански договор, самоосигуряващите се лица и земеделските производители не са взети предвид при изчислението.
Процентът на социално осигурените сред завършилите през предходните 5 години нараства от 67,66 на сто до 72%.
Осигурителният доход е 877 лв. и 68 ст., сочат данните на НОИ и АдминУни. От 2012 г. той расте неизменно с всяка изминала година, показвайки устойчива тенденция на увеличаване и достига връх през 2018 г.
Индикатори като привлекателност за кандидат-студентите в областта; регионална реализация; регионална реализация на позиция за висше образование са с подобрена позиция спрямо предходното издание на Рейтинговата система.