ВУСИ е на първо място в Пловдив и региона по среден месечен облагаем доход на завършилите „Администрация и управление“

Dec 13, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика е на първо място в Пловдив по среден месечен облагаем доход от 1161 лв. Това показват данните от IX издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2019 г.
Вузът е на престижната 12 позиция от общо 29 висши училища в България, обучаващи студенти в това професионално направление.
В раздел „Учебен процес“ се увеличават специалностите за обучение на бакалаври и магистри; нараства и делът на дипломираните студенти в професионалното направление, от всички които са се обучавали в последен курс – от 43,97% на 44,44 на сто.
Почти двойно се увеличава индикаторът „Престиж сред студентите“, който показва процентът на студентите в „Администрация и управление“, посочили ВУСИ сред трите предоставящи най-добро образование в това ПН. Данните са от социологическо проучване сред студенти, като е важно да се отбележи, че посочванията на собственото висше училище не са взети предвид при изчислението.
Безработицата сред завършилите е по-ниска в сравнение със средната за това професионално направление в национален мащаб. По данни на НОИ и АдминУни процентът намалява от 3,74 на сто през 2018 г. до 2,58 на сто през 2019 г., докато в страната е 2,75%.
Облагаемият доход нараства от 1108 лв. на 1161 лв., което води до увеличение на осигурителният доход на завършилите със 100 лв. само за една година – от 977 лв. през 2018 г. до 1077 лв. през 2019 г.
Регионалната реализация на позиция за висше образование; безработицата сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище като съотношение и като разлика също бележат подобрения.