ВУСИ е регионален лидер по облагаем доход на завършилите студенти в направления „Икономика“ и „Национална сигурност“, сочат данните на Рейтинговата система за 2017 г.

Dec 18, 2017

Висшето училище по сигурност и икономика е безспорен регионален лидер в Пловдив по среден месечен облагаем доход на завършилите студенти в професионалните направления „Икономика“ и „Национална сигурност“. Това показват данните от седмото издание на Рейтинговата система на вузовете в България.
Успешно дипломираните студенти на ВУСИ от направление „Икономика“ имат среден месечен облагаем доход от 1254 лв. и 63 ст. Сумата е изчислена за предходните пет години по информация от Националния осигурителен институт и АдминУни. ВУСИ изпреварва с огромна преднина класираният на второ място в Пловдив университет, като разликата на получавания доход достига 260 лв. Висшето училище по сигурност и икономика заема изключително престижното шесто място в национален мащаб, класирайки се пред редица утвърдени и с дългогодишна традиция вузове.
Подобна е ситуацията и с успешно дипломираните студенти от професионално направление „Национална сигурност“. ВУСИ е лидер в региона с 956 лв. и 56 ст. среден месечен доход, по данни от НОИ и АдминУни. Вузът е класиран на шеста позиция в национален мащаб, което е поредното признание за далновидността на ръководството да разкрие бакалавърски и магистърски програми в сферата на сигурността. По този начин Висшето училище по сигурност и икономика се превърна във водещо в Пловдив и областта, предлагащо обучение в „Национална сигурност“, съчетано с висока степен на специализирани способности, необходими за пълноценното интегриране на завършилите студенти в сферата на сигурността.
Висшето училище по сигурност и икономика стои изключително стабилно и в професионално направление „Администрация и управление“. Вузът е на втора позиция в региона по облагаем доход на завършилите студенти, като изпреварва с 30 лв. следващите университети, сочат данните от НОИ и АдминУни. ВУСИ е на престижната 17-та позиция в национален мащаб, класирайки се пред редица утвърдени вузове.
Рейтинговата система на висшите училища в България показва, че средният осигурителен доход на завършилите през 2017 г. достига 1075 лв., докато през 2013 г. е бил 900. Данните сочат, че безработицата сред дипломираните за пръв път пада под 3%, което е следствие от подобряване на връзката между вузовете и пазара на труда. Регистрираните безработни сред завършилите български висши училища е 2,91%, докато през 2016 г. е бил 3,38 на сто. Наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование са 48,56%, докато през 2016 г. са били 47,34%. (Информацията е публикувана във вестник „24 часа“, бр. 341 от 15 декември 2017 година.)
Всички тези данни за пореден път потвърждават необходимостта от висше образование, което улеснява реализацията на пазара на труда. Именно Висшето училище по сигурност и икономика е такъв вуз, който гарантира не само бързо намиране на високо платена работа, но и дава старт за успешна професионална кариера. Седмото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за пореден път показва, че ВУСИ затвърждава лидерската си позиция в Пловдив и региона и дори задава стандарти, с които се съобразяват всички университети в страната.