ВУСИ е № 1 в Пловдив за „Национална сигурност“

Jan 8, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика е № 1 в Пловдив и областта в професионално направление „Национална сигурност“. Това показват данните от стандартизираната класация на Рейтинговата система на вузовете в България за 2018 г. ВУСИ е в Топ 7 в национален мащаб сред университетите в България, предлагащи бакалавърски, магистърски и докторски програми в „Национална сигурност“. Дипломираните от ВУСИ студенти са на първо място в Пловдив и региона по среден месечен облагаем доход, показват данните на НОИ и АдминУни.
Съществен ръст през последните три години отбелязва броя на студентите в професионалното направление. Докато през 2016 г. са били 370 души, през 2017 г. са 666 и достигнат 816 през 2018 г.
Трайно положителни са тенденциите в предлаганите специалности за обучение на бакалаври и магистри – нарастват съответно от 5 на 6, и от 7 на 10 за 2018 г. по данни на АдминУни.
В индикаторът „Престиж“ ВУСИ подобрява позициите си, спрямо предходното издание на Рейтинговата система. Увеличава се средният успех от дипломата за завършено средно образование на студентите, които са приети в първи курс в професионалното направление.
В индикаторът „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“ вузът е с множество подобрени позиции, сред които за: принос към осигурителната система; осигурителен доход на завършилите; облагаем доход на завършилите; съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта; привлекателност за кандидат-студентите от региона. Увеличава се и показателят „Регионална реализация“ от 33,33% до 40 на сто, изчислен като дял на завършилите през последните 5 години, които са осигурени от работодател в региона.