ВУСИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА ПО ЕРАЗЪМ+

Jun 13, 2024

Висшето училище по сигурност и икономика обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение и практика по програма „Еразъм+“ в партньорските университети на вуза.

Конкурсът е за провеждане на обучение – краткосрочно и дългосрочно, и практика – краткосрочна и дългосрочна.

Кандидатите трябва да изпратят трите си имена, факултетен номер, телефон за обратна връзка и мотивационно писмо за участие в конкурса на имейл: erasmus@vusi.bg

Срок за кандидатстване до 31 август 2024 г.

Подробна информация: Еразъм офис, тел. 0882 392 736