ВУСИ организира квалификационен курс за “Съдебни експерти (вещи лица, оценители) за оценка на стопанско имущество”

Mar 25, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика организира квалификационен курс за “Съдебни експерти (вещи лица, оценители) за оценка на стопанско имущество”. Обучението е предназначено за завършилите минимум средно образование. На завършилите курса се издава удостоверение за квалификация, което е утвърдено от Министерството на образованието и науката.