ВУСИ организира курс за следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”

Mar 25, 2019

ВУСИ организира курс за следдипломна квалификация по “Здравен мениджмънт”, който е в съответствие с Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването. Обучението по “Здравен мениджмънт” е предназначено за бакалаври и магистри и е с хорариум от 200 учебни часа.