ВУСИ организира курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт“

мар. 25, 2019

ВУСИ организира курс за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт“, който е в съответствие с Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването. Обучението по „Здравен мениджмънт“ е предназначено за бакалаври и магистри и е с хорариум от 200 учебни часа.