ВУСИ подготвя лидери в сектора на сигурността

Feb 13, 2017

Висшето училище по сигурност и икономика е единственото в Пловдив и областта, което подготвя кадри в професионално направление „Национална сигурност”. ВУСИ разполага с необходимата материално-техническа и информационна база, перфектно оборудвани зали и висококвалифициран преподавателски състав, които гарантират придобиването на отлични практически и теоретични умения. Обучението се извършва в съответствие с утвърдени европейски стандарти и осигурява необходимите специализирани знания за работа в управленски и административни звена в областта на националната сигурност. Програмата на специалностите се актуализира непрекъснато, с оглед динамиката на промените както в национален, така и в световен аспект.
По време на обучението си студентите придобиват фундаментални знания в няколко основни области: сигурност, управление, икономика и политически науки. Те им осигуряват възможности за идентифициране и анализ на тенденциите в социалните взаимоотношения; за развитие на широкоспектърен капацитет в сферата на сигурността; за адекватно взаимодействие с институциите и т.н. Младите хора се запознават с целите, задачите, елементите, структурата и функциите на отделните подсистеми на националната сигурност, както и с взаимовръзките и взаимодействието между тях. Научават се да взимат оптимални решения в условия на риск и неопределеност, характерни за съвременния свят.
Студентите на ВУСИ провеждат и практически обучения в Академията на Министерството на вътрешните работи. Посещават лекции, наблюдават практически занятия в университета за подготовка на държавни служители за нуждите на МВР, с който Висшето училище по сигурност и икономика има сключен дългогодишен договор за сътрудничество. Това е част от занятията им в актуализираните учебни програми, които осигуряват максимално широка теоретична и практическа подготовка за изготвяне на криминалистични експертизи, прилагане на новостите в борбата с киберпрестъпността, работа в специализирани лаборатории и т.н. Специалистите, които успешно завършват ВУСИ, са изключително търсени и безпроблемно се реализират в системата за национална сигурност.
Преподавателите на ВУСИ са най-добрите в своите области, доказали се не само в България, но получили признание и в чужбина. Те обучават и вече действащи представители на правоохранителни органи в други държави, провеждат специализирани семинари и демонстрации. Международната полицейска асоциация и Световната федерация по джу джицу редовно използват експертния им потенциал и разчитат на ВУСИ като стратегически партньор, който осигурява квалифицирани знания за борбата с тероризма, сигурността и защитата на ЕС.
Висшето училище по сигурност и икономика има сключен договор за сътрудничество с Германската карате федерация от провинция Баден-Вюртемберг. Експертният опит на световния шампион по бойното изкуство д-р Зигфрид Волф, който води майсторски клас във вуза, е на разположение на всички, които искат да научат повече за техниките на самоутвърждаване.
ВУСИ демонстрира и уникални техники за самоотбрана при критични ситуации. Хватките са част от специален модел за самозащита и оцеляване, който е част от програмата за обучение във ВУСИ. За много кратко време младите хора придобиват завидни умения, привикват да избягват конфликтни ситуации и бързо да идентифицират провокативното поведение. Изграждат поведенчески модел, който е безценен в различни ситуации. Презентациите се радват на огромен интерес и стотици ученици изявяват желание да се запишат в един от най-престижните и развиващи се с бързи темпове вузове в България.
Пълна информация за специалностите в професионално направление „Национална сигурност” и възможностите за обучение във ВУСИ можете да получите на тел. 032/260-974, както и на www.vusi.bg.