ВУСИ разширява портфолиото си от иновативни специалности

Apr 10, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика продължава неотменно да изпълнява стратегическата си задача за предоставяне на качествено и достъпно образование. В тази връзка ВУСИ открива нови и иновативни специалности за учебната 2019/2020 година. Специалностите са изключително атрактивни и допълнително разширяват богатото портфолио от лекционни курсове на Висшето училище по сигурност и икономика. „Продължаваме да затвърждаваме лидерските си позиции, като разкриваме специалности, които са уникални за висшето образование у нас. Следим тенденциите и сме убедени, че те ще се превърнат в хит сред студентите“, заяви ректорът на вуза проф. Георги Манолов. Той уточни, че новите специалности са обсъдени с представители на бизнеса, които са потвърдили търсенето на специалисти именно с такива профили. „Практическото обучение ще бъде изведено на ново, още по-високо ниво, защото на компаниите са нужни експерти, познаващи в детайли спецификите на отделните дейности, които ще се извършват в работния процес“, подчерта проф. Манолов. Ректорът на ВУСИ допълни, че учебните планове и програми на специалностите са разработени в съответствие с изискванията на международните стандарти в съответните области и включват съвременни методи на преподаване, уъркшопове и решаване на конкретни казуси от практиката. Ето кои са новите перспективни и иновативни специалности за учебната 2019/2020 година, за които вече могат да се подават документи:

Образователно-квалификационна степен „бакалавър“

I. Професионално направление „Администрация и управление“:

 • 1. „Мениджмънт на социалната дейност“

II. Професионално направление „Икономика“:

 • 1. „Международен бизнес“
 • 2. „Маркетинг“

III. Професионално направление „Национална сигурност“

 • 1. „Корпоративна сигурност“
 • 2. „Киберсигурност“
 • 3. „Съвременни охранителни системи и сигурност“

Образователно-квалификационна степен „магистър“

I. Професионално направление „Администрация и управление“:

 • 1. „Социално предприемачество“
 • 2. „Европейска администрация и управление на проекти“
 • 3. „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството“
 • 4. „Управление на алтернативните видове туризъм“
 • 5. „Мениджмънт на балнео- и СПА туризма“
 • 6. „Управление, политика и бизнес“

II. Професионално направление „Икономика“:

 • 1. „Валутен, митнически и данъчен контрол“
 • 2. „Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане“
 • 3. „Кръгова икономика“
 • 4. „Икономика на туризма“

III. Професионално направление „Национална сигурност“

 • 1. „Индустриални отношения и сигурност“
 • 2. „Регионална защита на населението и критичната инфраструктура“
 • 3. „Корпоративна сигурност“
 • 4. „Сигурност в туризма“
 • 5. „Защита на информацията“
 • 6. „Митническо разузнаване и разследване“
 • 7. „Информационна сигурност“
 • 8. „Съвременни охранителни системи и сигурност“
 • 9. „Авиационна сигурност“

Информация за всички нови и утвърдени през годините специалности в трите професионални направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“, които предлага Висшето училище по сигурност и икономика можете да получите на адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 13, тел. 032/260-974, както и на www.vusi.bg.