ВУСИ сключи рамково споразумение с Българската академия на науките

May 10, 2018

ВУСИ сключи рамково споразумение с Българската академия на наукитеВисшето училище по сигурност и икономика сключи рамково споразумение с Българската академия на науките. Договорът между двете институции беше подписан съответно от президента на ВУСИ проф. д. п. н. Георги Манолов и председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Споразумението ще спомогне за осъществяването на съвместни и координирани действия в областта на националната и регионална образователна и научна политика; за развитието на съвместни програми за обучение в докторантската степен; при формирането на общи изследователски проекти и др. Вузът и Българската академия на науките ще си съдействат за укрепване и разширяване на международните контакти, както и ще провеждат съвместни семинари в области от взаимен интерес.
„Рамковото споразумение е логично продължение на отличните дългогодишни отношения, които установихме и неотменно развиваме с БАН“, заяви президентът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Той допълни, че експертният потенциал на Българската академия на науките ще спомогне за пълноценно развитие на образованието и внедряване в практиката на научните достижения в различни области на знанието. „Обмисляме възможността да привлечем към общата ни дейност и нашите чуждестранни партньори, с които сме сключили договори за сътрудничество, което пък ще даде допълнителен тласък на регионалното развитие“, допълни проф. Манолов.
„Българската академия на науките чрез своите институти има установена десетилетна традиция в подпомагането на утвърдени висши училища в страната. Радвам се, че продължаваме сътрудничеството си с ВУСИ и не се съмнявайте, че ще направим всичко възможно по нашите сили“, заяви председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. „Вече имах възможност да се запозная с материалната ви база и мога да кажа, че тя предоставя всички необходими условия за провеждането на качествен образователен процес“, подчерта акад. Ревалски.
Включването в обучението на млади и доказани специалисти и предизвикателствата пред сигурността в динамично променящите се условия, бяха другите теми, които обсъдиха ръководството на ВУСИ и представителите на БАН. Те се обединиха около мнението, че ситуацията в международен план непрекъснато се променя, затова страната ни ще се нуждае от все повече подготвени кадри, които адекватно да отговарят на потребностите в сферата на националната сигурност.