ВУСИ събра работодатели и студенти на кръгла маса

Mar 22, 2017

Висшето училище по сигурност и икономика събра представители на водещи фирми и студенти на кръгла маса. Сред дискутираните въпроси се откроиха тези, свързани с изискванията на компаниите при наемането на специалисти, очакванията на младите хора от бъдещата им работа и ролята на вуза като гарантиращ високо ниво на теоретична и практическа подготовка, изцяло съответстваща на пазара на труда.
Работодателите останаха приятно изненадани от активността на студентите на ВУСИ, които бяха подготвили собствени презентации в две секции – „Сигурност“ и „Икономика и управление“. Младите хора със завидна компетентност представиха вижданията си по актуалните обществени теми, изразиха активната си позиция по тях и предложиха възможни решения. Студентите отговориха аргументирано на поставените им от работодателите въпроси и доказаха, че знанията, които получават във вуза са на очакваното високо ниво.
Представителите на фирмите от своя страна ги призоваха да продължават да учат все така усърдно, за да натрупат умения, които ще бъдат ценени и търсени след дипломиране. Те адмирираха инициативата на ръководството на вуза за провеждане на стажове, които дават възможност за допълнителна квалификация и практически опит. На кръглата маса „Реализация и предприемачество на студентите след завършването на ВУСИ“ стана ясно, че фирмите подкрепят продължаващото през целия живот обучение, тъй като в днешно време промените са много динамични. В тази връзка следдипломните квалификации и курсове, които Висшето училище по сигурност и икономика предлага, са прекрасен начин за надграждане и актуализиране на уменията.
ВУСИ дава много възможности и отваря врати, но в основата на личния успех стои желанието за развитие. Около това мнение се обединиха представителите на бизнеса и призоваха студентите да бъдат постоянни и целеустремени, както и да не се отклоняват от пътя на знанието, по който са поели. Това е начинът да бъдете конкурентни и да успеете в живота, заключиха работодателите. Възпитаниците на вуза благодариха за отделеното време и оказаното внимание и заявиха, че срещата е била изключително полезна.
Ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика оценява положително кръглата маса „Реализация и предприемачество на студентите след завършването на ВУСИ“ и поема ангажимент за провеждането на още подобни събития, които да бъдат в услуга, както на работодателите, така и на успешно дипломираните специалисти.