ВУСИ сключи споразумение за сътрудничество с Висшето бизнес техническо училище в гр. Добож, Босна и Херцеговина

Oct 19, 2017

Висшето училище по сигурност и икономика сключи споразумение за сътрудничество с Висшето бизнес техническо училище (ВБТУ). Седалището на вуза е в гр. Добож, Босна и Херцеговина, а договорът беше парафиран съответно от ректора на ВУСИ проф. Георги Манолов и директора на ВБТУ доц. д-р Ладин Гостимирович.
Двете висши училища ще си сътрудничат чрез ангажиране на научния и експертния си потенциал за постигане на целите си в образователния процес. ВУСИ и ВБТУ ще организират конференции, кръгли маси и промоции, както и ще провеждат съвместно различни изследвания и анализи.
Договорът е поредното потвърждение за непрекъснато повишаващия се интерес от чуждестранни университети към ВУСИ. Уникалното съчетание на специалности, перфектната материално-техническа база и академичния потенциал, утвърдиха вуза като желан партньор в сферата на висшето образование. „Още преди няколко години поставихме солидни основи на сериозно международно взаимодействие, което продължаваме да развиваме във времето“, заяви ректорът на ВУСИ проф. Георги Манолов. Нашето желание е да се утвърдим като регионален лидер в научно-образователната работа с университети от Балканският полуостров и Европа, допълни той.
„Разполагате с идеална сграда и оборудвани кабинети, програмите ви са на високо ниво и се радваме, че сключихме споразумение за сътрудничество“, заяви на свой ред директорът на ВБТУ доц. д-р Ладин Гостимирович. Той допълни, че се обмисля възможността за обмен на преподаватели и студенти по линия на различни програми и международни проекти. При посещението си във ВУСИ доц. Гостимирович беше придружаван от проф. д-р Срдан Милашинович, който освен преподавател във Висшето бизнес техническо училище води лекции и в Академията на криминалната полиция в Белград. „Поздравявам ви за постигнатото и виждам, че имате голям потенциал, който да развивате в бъдеще“, заяви проф. Милашинович.
След изключително ползотворни двудневни разговори, ръководствата на двете висши училища изразиха удовлетворение от набелязаните механизми за взаимодействие.
Споразумението за сътрудничество с Висшето бизнес техническо училище в Добож е част от стратегическата програма за утвърждаване на ВУСИ като желан и търсен международен партньор в сферата на образованието на Балканите и в Европа.