ВУСИ с отлични оценки за програмните акредитации на направления „Икономика“ и „Администрация и управление“

Aug 29, 2018

ВУСИ с отлични оценки за програмните акредитации на направления „Икономика“ и „Администрация и управление“Висшето училище по сигурност и икономика получи отлични оценки за програмните акредитации на професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. Решението е на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България, която присъди и максимални, шестгодишни, срокове на валидност на акредитациите в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование (ЗВО). По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предоставящ високо ниво на учебния процес в съвременна технологична база.
С получените оценки ВУСИ изпреварва редица утвърдени университети и е в Топ 7 в България с перфектните си оценки след програмните акредитации и на трите професионални направления – „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“. „Постигнахме изключителни резултати, които още веднъж потвърждават отличната работа и далновидността на ръководството на вуза. Заложихме на качеството в учебния процес, поддържаме непрекъсната комуникация с бизнеса, дипломираните ни студенти не само бързо си намират работа, но и се реализират на ръководни позиции, което беше оценено положително от НАОА“, заяви президентът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов. Той допълни, че отличните оценки са извоювани в остра конкуренция с всички университети в България, предлагащи специалности в тези направления.
Решението на НАОА за професионално направление 3.8 „Икономика“ е от проведено заседание на 27.06.2018 г. (Протокол № 20). Постоянната комисия по стопански науки и управление гласува обща оценка 9,17 по десетобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО.
Решението на НАОА за професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ е от проведено заседание на 4.07.2018 г. (Протокол № 21). Постоянната комисия по стопански науки и управление даде обща оценка 9,02 по десетобалната система в съответствие с чл. 79, ал. 1 от ЗВО.
Националната агенция за оценяване и акредитация е специализиран държавен орган, създаден към Министерски съвет на Република България, който оценява, акредитира и контролира качеството на дейностите във висшите училища в страната. Наличието на акредитация от НАОА е необходимо условие за легитимността на всеки вуз в България. Националната агенция за оценяване и акредитация е пълноправен член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA) и издадените от нея програмни акредитации на професионалните направления „Национална сигурност“, „Икономика“ и „Администрация и управление“ на ВУСИ се признават за валидни в целия Европейски съюз.