ВУСИ увеличава международната си популярност

Dec 12, 2019

Разкриват се нови възможности за професионално израстване на преподавателите и развитие на студентите

Висшето училище по сигурност и икономика продължава да увеличава международната си популярност и престиж. В изпълнение на решение на академичното ръководство за утвърждаването на вуза като предвидим и коректен партньор ВУСИ сключи споразумение за сътрудничество с Московския хуманитарен университет (МХУ).
Договорът между двете висши образователни институции подписаха съответно ректорът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов и ректорът на МХУ проф. д-р на философските науки Игор Михайлович Илински.
Висшето училище по сигурност и икономика и Московския хуманитарен университет ще работят за развитието на съвместни научни изследвания; ще организират взаимни посещения на авторитетни лектори; ще обменят опит в научно-изследователските си дейности; ще участват в конференции, симпозиуми и семинари. Освен това двата вуза ще разменят информация за образователните програми и ще организират провеждането на майсторски класове на видни учени.
„Удовлетворен съм от постигнатото споразумение, защото ще си партнираме с един от флагманите на руското образование, който подготвя висококвалифицирани специалисти. Московският хуманитарен университет се утвърди като средище за развитие на образованието и науката, а прилаганите високи академични стандарти за обучение на студентите гарантират придобиването на високо ниво на квалификация и професионални умения. На проведената през 2016 г. първа рейтингова класация на недържавните вузове в Русия МХУ се класира като най-добър в първата десетка от 168 вуза, участвали в класацията“, заяви ректорът на ВУСИ проф. Манолов. Той допълни, че Висшето училище по сигурност и МХУ ще работят интензивно за надграждането на образователните програми, които гарантират професионално израстване на преподавателите и откриват нови възможности за развитие на студентите. Проф. Манолов уточни, че двата вуза вече разработват конкретни предложения за научен и културен обмен, които да допринесат за развитието на висшето образование в двете държави.