ВУСИ удостои с почетната титла „Доктор хонорис кауза“ проф. д-р Андон Костадинович – декан на Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ в Ниш

Jan 17, 2019

ВУСИРъководството на Висшето училище по сигурност и икономика удостои с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ деканът на Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ в гр. Ниш проф. д-р Андон Костадинович. Титлата му се присъжда за големи заслуги за развитието на взаимното сътрудничеството, както и за укрепване на партньорските взаимоотношения между двата вуза. Лично ректорът на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Манолов връчи специалната грамота и почетния знак на висшето училище на проф. Костадинович. На тържественото събитие в гр. Ниш, Сърбия присъства цялото ръководство на Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ към Университета „Унион – Никола Тесла“ в Белград, сръбски народни представители и общински съветници, представители на известни компании и др. Събитието предизвика огромен медиен интерес, като представители на няколко местни телевизии и информационни сайтове присъстваха и подробно отразиха академичната инициатива на ВУСИ.
„Поздравявам проф. Костадинович за дългогодишната научна дейност и заслужения авторитет, който има в областта на социологическата наука. Като учен и професионалист успя да наложи Факултета като успешен модел за развитие на висшето образование“, каза проф. Манолов. Той допълни, че взаимоотношенията между двата вуза ще продължават да се развиват и в бъдеще като предприемчиви и отговорни институции в сферата на науката и образованието.
„Благодаря на ръководството на ВУСИ и лично на ректора за изключително високата оценка“, заяви проф. Костадинович. Деканът на Факултета по право, сигурност и мениджмънт „Константин Велики“ изрази увереност, че сътрудничеството с ВУСИ ще се развива и съвместните дейности ще се задълбочават. Ще се радвам, ако дипломираните при нас магистри продължат обучението си в докторските програми по „Национална сигурност“, за които Висшето училище по сигурност и икономика получи акредитации, допълни проф. Костадинович.
По време на срещата между ръководствата на двата вуза възникна идеята за създаване на общ научен център, който да спомага и стимулира академичното развитие и израстване на преподавателския състав. Убеден съм, че инициативата ще има успех и в бъдеще може да обсъдим нейното разширяване, заяви проф. Манолов. Той не изключи възможността към научният център да бъдат приобщени и експерти от други университети, които да работят по научно-изследователски проекти.