Във връзка с усложняващата се обстановка в страната с разпространението на КОВИД 19 и на основание заповед на президента №60/11.11.2020 г. всички учебни занятия и изпити за периода от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. (вкл.) ще продължат в електронна среда (онлайн).

ное. 11, 2020

Във връзка с усложняващата се обстановка в страната с разпространението на КОВИД 19 и на основание заповед на президента №60/11.11.2020 г. всички учебни занятия и изпити за периода от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. (вкл.) ще продължат в електронна среда (онлайн).