Ректорът на ВУСИ проф. Георги Манолов със сертификат от международна научна конференция в САЩ

Dec 13, 2017

Ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов получи сертификат от престижно международно списание. Отличието е от Science journal „Economics and Finance“ и е за активно участие в конференцията „Актуални въпроси на съвременната наука“, която се проведе в Таунтън, Съединени американски щати през месец февруари 2017 година.
Публикацията на проф. Манолов в авторитетното списание е на тема: Нелегитимното партийно финансиране: От „Системата на боса“ в САЩ до „Търговията с гласове“ в България. В нея ректорът на ВУСИ разглежда някои проблеми на нелегитимното партийно финансиране и разкрива механизмите му в Съединените щати от края на XIX век и неговите аналози в България. Особено място е отделено на определеността, структурата и проявленията на феномена „търговия с гласове“ в последните 25 години в нашата страна. Проф. Манолов представя и информация от различни независими проучвания за размерите на „купения“ вот на парламентарните (2014 г.) и на местните (2015 г.) избори в България.
Професионализмът при подготовката за участие на международната конференция, разработката на публикацията, задълбоченият теоретичен преглед и изчерпателният научен анализ на разглеждания проблем, станаха основание ректорът на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д.п.н. Георги Манолов да получи сертификат от Science journal „Economics and Finance“.