Отпразнуваха една година на списание „Социология и икономика”, издание на КИА

Feb 27, 2012

Списание „Социология и икономика” е единствено по рода си в България и е с тематика, която не дублира нито едно друго списание у нас. С широкия си профил то насърчава към дълбочинно изследване на обществените процеси”, заяви видният наш социолог и политолог проф. Петър-Емил Митев при честването на изданието в Колежа по икономика и администрация днес.

Редколегия, автори и читатели се събраха в Заседателната зала на висшето училище, където отчетоха първата година на списанието и начертаха идеи за следващата.

„Страната ни има остра нужда от задълбочено научно разглеждане на нейното развитие, а списание „Социология и икономика” прави именно това. То има всички качества на оперативно издание, което е много необходимо за развитието на всяка една наука. Органическата връзка между социологията и икономиката го прави уникално”, допълни на срещата и известният български социолог проф. Стоян Михайлов.

Събитието уважиха също проф. Светлана Съйкова и проф. Александър Воденичаров. По техни думи изданието е голямо новаторско дело, което внася качествени промени в българската наука. Проф. Тончо Трендафилов, председател на настоятелството на КИА и член на редколегията, пожела успех на изданието и призова чрез интегриращата си сила, то да се превърне в трибуна и обективна критика на случващото се у нас и по света. А главният редактор на „Социология и икономика” и ректор на КИА проф. Димитър Димитровзаяви, че е доволен от първата година на списанието, след като няколко от статиите, излезли на неговите страници, вече се препечатват из изданията на научните среди у нас.

През тази година редколегията на сп. Социология и икономика” планира да пусне тематичен брой, посветен на кризата, с поглед от всички страни и аспекти на научната мисъл. В тази връзка проф. Георги Манолов, президент на Колежа по икономика и администрация, с чиято финансова подкрепа сп. „Социология и икономика” излиза, обяви, че в КИА ще бъде инициирана и проведена мащабна национална и международна научна конференция на тема „Световната криза”.

Сп. „Социология и икономика” е приемник и продължител на сп. „Социология”, издавано от Института по социология към БАН. Чрез разширяване на методологическата основа, към него беше привлечен по-широк кръг критично мислещи социални учени, готови да приемат предизвикателството на новото време. Списанието, което излиза 4 пъти в годината, укрепва сътрудничеството между социологията и икономиката, което води до създаването на качествено ново знание.