Деканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ проф. Илин Савов на международна конференция на Европол

мар. 26, 2019

Деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Илин Савов участва на международна конференция на тема „Състояние и перспективи на Европол“. На престижното събитие, което се проведе в Хага, Холандия взеха участие представители на всички страни членки на Европейския съюз, Съединените американски щати, Европейския център за борба с тероризма, Европейския център за киберпрестъпления, Европейския център за контрабандата, Координирана коалиция за престъпления в областта на интелектуалната собственост, Звено за финансово разузнаване и др.
На международната конференция беше подчертана ключовата роля на Европол за подпомагане на отделните държави и партньорски организации в развиването на необходимия експертен капацитет за борба с трансграничните престъпления и противодействието на тероризма. Специално внимание беше отделено на обучението на правоприлагащите органи в държавите членки на структурата. Проведена бе и дискусия за най-новите онлайн техники за разследване на постъпили сигнали в службите за сигурност. Експертите на Европол демонстрираха симулация на проследяване на трансгранични престъпления и прилагането на иновативни методи за противодействие на тероризма. Подчертана бе необходимостта от тясно сътрудничество с Евроджъст, Секретариата на мрежата на съвместни екипи за разследване, Международната агенция за атомна енергия, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането – CEPOL и националните бюра на страните членки в Европейския съюз.
По време на дискусиите на международната конференция проф. Савов презентира Висшето училище по сигурност и икономика и подчерта високото ниво на специализирани знания, които получават студентите на вуза. Деканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на ВУСИ подробно разказа за отлично структурирания учебен процес, който гарантира създаването на умения и навици, необходими за борбата с престъпността, управление на проекти в сектора за сигурност, справяне с бежанския поток и т.н. Проф. Савов обърна специално внимание на докторските програми за „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Антитероризъм“, които предизвикаха интерес сред участниците в международната конференция на Европол. Те изразиха готовност при първа възможност да посетят ВУСИ, за да се запознаят с материалната база и актуализираните учебни планове.
На международната конференция беше обсъдена бе и възможността за сключване на различни споразумения между специализираните европейски структури и Висшето училище по сигурност и икономика, които да спомогнат за още по-тясно сътрудничество между правоохранителните органи в отделните държави членки и допълнително да повишат практическите умения на студентите на ВУСИ.