Деканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ проф. Илин Савов представи българския опит в развитието на лидерството в правоприлагащите органи на ЕС

юни 5, 2019

Деканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ проф. Илин Савов представи българския опит в развитието на лидерството в правоприлагащите органи на ЕС Деканът на Учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Илин Савов участва в международен семинар във Финландия. Темата на експертния форум, който се проведе в гр. Тампере, бе „Развитие на лидерството в правоприлагащите органи на Европейския съюз. Бъдещи лидери“.
Семинарът се състоя в Полицейския университет към Министерството на вътрешните работи на Финландия, като в него взеха участие 28 професионалисти в областта на сигурността, сред които Брайън Донълд – началник на кабинета на директора на Европол; д-р Кимо Химберг – ректор на Полицейската академия на Финландия и член на Управителния съвет на Европейската полицейска организация (CEPOL); д-р Саския Хюфнагел – експерт в сферата на европейското законодателство; Стела Пафитоу – експерт по планиране, анализиране и оценка на информацията към Европол; Кърт Айре – експерт в областта на лидерството в структурите за сигурност на Великобритания; Герхард Хаберлер – анализатор и ръководител на отдел към Академията на МВР в Австрия и др.
На международния семинар бяха дискутирани политиките на ЕС в областта на полицейското сътрудничество, необходимостта от ефективно взаимодействие и координация между отделните национални институции в областта на сигурността, работата на Европол и Интерпол. Участниците във форума разгледаха и въпросите, свързани с изграждането на нови способности за развитие на лидерството в правоприлагащите органи на ЕС, създаването на нови възможности за комуникация за противодействие на трансграничната престъпност и тероризма.
Проф. Савов представи пред чуждестранните си колеги българския опит в разглежданата тема, като посочи начините и възможностите за интегрирането в общите европейски структури на добрите национални практики. Деканът на УНЦ „Национална сигурност и обществен ред“ на ВУСИ направи презентация на новите и атрактивни специалности на вуза, които привлякоха вниманието на участниците в международния семинар. Проф. Савов отправи покана към колегите си да посетят Висшето училище по сигурност и икономика, за да се убедят на място в предимствата и възможностите за качествено обучение, които вузът предоставя. Обсъдени бяха и различните възможности за двустранно сътрудничество, както и за привличането на чуждестранни докторанти.
Ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика приветства проявения интерес от страна на участниците в международния форум и заявява готовността си за партньорство и научен обмен с водещи европейски институции.Деканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ проф. Илин Савов представи българския опит в развитието на лидерството в правоприлагащите органи на ЕСДеканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ проф. Илин Савов представи българския опит в развитието на лидерството в правоприлагащите органи на ЕС