Деканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ проф. Илин Савов на международен семинар в Румъния

юни 26, 2019

Деканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ проф. Илин Савов на международен семинар в РумънияДеканът на учебно-научния център „Национална сигурност и обществен ред“ на Висшето училище по сигурност и икономика проф. д-р Илин Савов участва на международен семинар на тема „Придобиване и документиране на електронни доказателства при разследване на трансгранични престъпления и тероризъм“, който се проведе в Букурещ, Румъния. Форумът беше организиран от Министерството на вътрешните работи на Румъния, Европейската полицейска агенция по правоприлагане, Европол и ФБР, като участие взеха представители на всички страни членки на ЕС и САЩ.
По време на семинара се демонстрира опитът на отделните държави и се представиха най-добрите практики за документиране на електронни доказателства в процеса на разкриване на престъпни деяния в Европейския съюз и Съединените американски щати. Специално внимание беше отделено на възприемането и прилагането на общи стандарти, които да улеснят правоприлагащите органи в отделните страни. Беше подчертана и необходимостта от използването на различни дигитални техники за разследване и анализ на структурирано изследване на цифровата среда, като същевременно с това се поддържа документирана верига от доказателства, която да послужи в съда.
Проф. Савов проведе работна среща с генералният директор на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа (SELEC) Снежана Малеева, на която беше обсъдена платформата за обмен на информация и провеждането на съвместни оперативни разследвания в процеса на противодействие на престъпността и тероризма. Проф. Савов посети Полицейската академия на Румъния и седалището на SELEC, където направи презентация на Висшето училище по сигурност и икономика. Деканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ разказа за учебният процес и атрактивните специалности, както и за активната международна дейност на ръководството на вуза. Обсъдена бе и възможността за сключване на споразумения за сътрудничество между специализирани структури и Висшето училище по сигурност и икономика.

Деканът на УНЦ „Национална сигурност“ на ВУСИ проф. Илин Савов на международен семинар в Румъния