Достъп до дигиталната библиотека на „Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015”

Dec 13, 2017

Със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява безплатен достъп до дигиталната колекция на „Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015″.
Платформата предоставя за ползване български периодични издания в електронен вариант. Изданията са с академична, научна и образователна тематика в областта на културата и изкуството. Дигиталната библиотека е предназначена само за четене.

Достъпът до базата данни се осъществява от адрес: https://hemuslibrary.com/wp-login.php, с потребителско име и парола.
Допълнителна информация можете да получите в библиотеката.
Ползотворно търсене!