Диплома от ВУСИ по „Администрация и управление“ носи повече от 1 100 лв. облагаем доход

Jan 9, 2019

Висшето училище по сигурност и икономика е на първо място в Пловдив сред частните вузове в професионално направление „Администрация и управление“. ВУСИ дори изпреварва някои държавни университети в града по стандартизираната класация на Рейтинговата система за 2018 г. ВУСИ подобрява с цели пет места класирането си в национален мащаб спрямо предходното издание и вече заема престижната 11 позиция сред университетите в България, предлагащи бакалавърски и магистърски програми в „Администрация и управление“.
Облагаемият доход на дипломираните от вуза студенти е 1 108 лв. 82 ст., като само за една година се е увеличил с повече от 210 лв. Този факт води до повишаване на индикаторите на ВУСИ за: принос към осигурителната система; осигурителен доход на завършилите; съотношение на осигурителния доход на завършилите спрямо средната заплата за областта.
Привлекателността на вуза за кандидат-студентите в областта; регионалната реализация и регионалната реализация на позиция за висше образование също бележат устойчив ръст. Положителната тенденция е валидна и за критериите: приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание, както и за специалностите за обучение на бакалаври и магистри, които се увеличават през 2018 г.
В индикаторът „Престиж“ ВУСИ подобрява позициите си, спрямо предходното издание на Рейтинговата система. Средният успех от дипломата за завършено средно образование на студентите, които са приети в първи курс в професионалното направление, вече е мн. добър 4,55.
Данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2018 г. показват, че ВУСИ продължава възходящото си развитие, като предлага на студентите модерно обучение, квалифицирани преподаватели и съвременна технологична база.