Студенти от КИА взеха участие в дискусия по проблемите на пловдивските вузове

Oct 18, 2011

Представители от Студентския съвет на КИА взеха активно участие в дискусията „Общината – партньор на университетите и научните центрове в Пловдив”. Срещата, в която участваха представители от почти всички висши училища в Пловдив, се проведе в Дома на учения в Стария град на 17 октомври от 18 часа.

Участниците се обединиха около тезата, че е необходимо в общинския бюджет да има перо за решаване на кризисни ситуации в пловдивските ВУЗ-ове. На срещата представителите на висшите учебни заведения поискаха съдействие от страна на градската управа за осъществяване на публично-частни партньорства. Те смятат, че градската администрация не бива да се отнася по различен начин към университетите, защото разделянето създава проблеми.

Беше повдигнат и въпроса за липсващата връзка между бизнеса и висшето образование, което води след себе си увеличаване на броя на безработните висшисти.