КИА подписа договор с един от най-големите университети в Словения

Nov 5, 2011

Договор за сътрудничество и цялостен трансфер на академични кадри и идеи подписаха на 5 ноември 2011 г. Колежът по иконономика и администрация – Пловдив, и Университетът в Нова Горица, Словения. Словенското висше учебно заведение е държавен университет, който предлага бакалавърски, магистърски, докторски програми и провежда специфични научни изследвания. Той е един от най-големите университети в Словения и си партнира с много международни институции от цял свят, с цел насърчаване на мултидисциплинарни научни изследвания и програми, насочени към изграждане на партньорства между индустрията и академичните среди.

От словенска страна при подписването на договора присъстваха доц. Матей Макарович – декан на Факултета по социални науки в университета на Нова Горица, доц. Мирна Мацур – зам. декан по учебната част и проф. Николай Генов, който от години преподава социологически науки в словенския университет.

„В условията на интензивна глобализация подписването на този договор е нещо задължително”, заяви доц. Макарович. „Ние имаме договор за академично сътрудничество по програма „Еразъм” с държави като Великобритания, Германия, Унгария, Турция и мн. др. Сега, чрез Колежа по икономика и администрация, вече ще си сътрудничим и с България”, добави той. „Възхитени сме от учебната база на Колежа, тук са създадени перфектни условия за пълноценно европейски образование, възхитени сме и от Пловдив с неговата древна и нова история. Надяваме се в най-скоро време ръководството на Колежа да може да ни върне визитата и да ни дойде на гости в нашия университет”, отправи покана доц. Макарович.

„Първата стъпка, която ще предприемем още през следващата година е да стартираме магистърски програми на Университета в Нова Горица тук при нас в Колежа”, заяви при подписването на договора президентът на КИА проф. дпн Георги Манолов. „Словения е една много развита държава не само в икономически смисъл, но и в областта на висшето образование. Имаме много какво да научим от словенските си колеги. Смятам, че това е пътят, по който трябва да вървим занапред – тясно сътрудничество с университети от Западна Европа, за да можем да интегрираме напълно нашите вузове към европейското образование”, допълни проф. Манолов.

Той подари множество учебници от Колежа на словенските гости и заяви, че това е първата стъпка при обмена на научна литература между КИА и Университета в Нова Горица. „Оттук нататък следват конференции, семинари, трансфер на научни идеи, кадри и студенти между нас и словенските ни колеги”, заяви той.

Ректорът на КИА проф. дсн Димитър Димитров пък връчи на гостите трети брой на сп. „Социология и икономика”, издание на Колежа, като заяви, че очаква много словенски учени да се включат със свои научни статии на неговите страници.