Над 50 учени и експерти изнесоха доклади на Националната научна конференция “Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии” в КИА

May 13, 2011

България се възстановява от кризата по-бавно от очакванията, заяви бившият финансов министър Пламен Орешарски при откриването на Националната научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии”, която се проведе в Колежа по икономика и администрация. По думите му големият проблем на страната в момента е чисто икономически. Стопанската активност е свита, малкият и средният бизнес са в колапс, а въпросът за приходите е вторичен. Няма откъде да се събира необходимото равнище от приходи. За да се възстановяваме, трябва да има повече инвестиции. За да има инвестиции, трябва да има увереност в икономическата политика, която се води, добави бившият финансов министър. Преди конференцията бившият финансов министър разгледа новата сграда на Колежа и остана възхитен от възможностите, която тя дава за обучение.

На конференцията Пламен Орешарски участва с доклад „Пактът за еврото – плюсове и минуси”. Чрез него експертът очерта институционалния поглед на Европейската комисия върху темата за изводите от кризата и предпоставките, които са довели до нея. Една от тях е зключително влошеното състояние на публичните финанси в Еврозоната в частност и общо в почти всички държави от ЕС. За 2009 г. средният бюджетен дефицит в Европа на 27-те държави е надхвърлял 7%, а в отделни страни (в това число и във влиятелните държави като Великобритания, Италия и Гърция) дори е надминала 10%. За сравнение през 2008 г. този процент е бил едва 1.9.

Националната научна конференция „Изводи от кризата – поуки, препоръки, стратегии” беше открита от президента на КИА доц. дпн Георги Манолов. Основният доклад изнесе проф. дин Тончо Трендафилов.

В първата част на заседанието със свои научни доклади участваха доц. дпн Георги Манолов, проф. дин Асен Конарев, гл. ас. д-р Снежинка Константинова, доц. д-р Евгений Стоянов от КИА, както и проф. Георги Найденов от БАН, проф. Димитър Радев, доц. дин Мария Чавдарова от УНСС, гл. ас. Йорданка Икова, ас. Димитър Хаджийски от Аргарния университет и проф. д-р Милко Петров от Софийския университет „Кл. Охридски”.

След изискан коктейл, конференцията продължи и в следобедните часове. На второто заседание в дискусията за световната икономическа и финансова криза със свои доклади се включиха гл. ас. д-р Петрана Стойкова и докторант Евгени Василев от ЮЗУ, доц. д-р Маргарита Пешева от Великотърновския университет, доц. д-р Анна Мантарова и д-р Григор Сарийски от БАН, проф. дин Димитър Саздов и проф. Михаил Мирчев от УНСС, доц. д-р Нели Бенчева, гл. ас. Милена Тепавичарова и гл. ас. д-р Елена Матева от КИА, гл. ас. Стоян Транев и гл. ас. Вяра Славянска от Бургаския свободен университет, гл. ас. Йорданка Икова и ас. Димитър Хаджийски от АУ.

Паралелно с основните научни разисквания, беше обособена и студентска секция, с модератор проф. дин Асен Конарев, на която над 50 студенти от КИА и други висши учебни заведения изнесоха свои доклади по темата за кризата. Научната конференция завърши с изчерпателни и оспорвани дискусии.