Достъп до колекции с електронни книги от Edward Elgar Publishing

Jun 10, 2019

До 30 юни 2019 година, със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява на своите потребители времен достъп до 904 електронни книги на английски език от издателство Edward Elgar Publishing.
Монографиите и справочните издания са разпределени в следните тематични области: бизнес и мениджмънт, география, изследователски методи, икономика и финанси, иновации и технологии, образование и методи на обучение, околна среда, политически науки и публична политика, право – практика и обучение, социална политика и социология, урбанизация и регионални изследвания. В колекцията има 11 заглавия с открит достъп, които могат да се използват пълнотекстово и след изтичане на временния достъп.
Всички заглавия се достъпват чрез платформа Elgaronline. Пълният списък заглавия може да се види, като се избере функцията „Browse” и от помощното меню в ляво се избере опцията „Refine by access”, след което се маркира „All accessible content”. Същите възможности се използват и при прецизиране на списъка с резултати от проведено търсене.
Пълният текст е наличен в .pdf формат и може да се изтегля и разпечатва.
Достъпът е организиран по IP адрес и се осъществява от мрежата на висшето училище: www.elgaronline.com

Допълнителна информация можете да получите в библиотеката. 

Ползотворно търсене!