КИА с достъп до голяма електронна библиотека

Dec 6, 2011

Библиотеката на Колежа получи едномесечен достъп до ebrary Academic Complete – нарастващаколекция от електронни книги, която обхващавсички академични и предметни области:

* Антропология
* Бизнес и Икономика
* Компютри и IT
* Образование
* Изящни изкуства
* История
* Език и литература
* Закони
* Естествени науки
* Медицина

    * Физически науки
* Психология
* Религия

На адрес http://www.ebrary.com/corp/collateral/flash/QuickStart/ можете да видите обучителен видео материал.

Предлагаме и страница Бързо ръководство, което включва инструкции как лесно и  стъпка по стъпка да започнете работа с ebrary. Тя е на адрес http://www.ebrary.com/corp/collateral/en/Quick_Guides/Quick_Guide.pdf.