Пробен достъп до онлайн колекцията от електронни списания на Brill и De Gruyter

Oct 17, 2017

Със съдействието на Българския информационен консорциум, библиотеката осигурява на своите потребители времен безплатен достъп до онлайн колекцията от списания на информационните платформи на Brill и De Gruyter.
Академичните издателства публикуват научни изследвания в областта на хуманитарните, социалните, информационните и инженерните  науки.

Достъпът е организиран по IP адрес и се осъществява от мрежата на висшето училище.

Brill на адрес: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals   до 15 ноември;

De Gruyter на адрес:  https://www.degruyter.com/browse?type_0=journals   до 30 ноември.

Допълнителна информация можете да получите в библиотеката.